Wsparcie Strażaków dla szpitala w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Wsparcie Strażaków dla szpitala w Brzesku
W dniu dzisiejszym nasz szpital otrzymał kolejne wsparcie w czasie walki z epidemią koronawirusa. Tym razem Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej przekazali na rzecz naszego szpitala specjalistyczne środki ochrony indywidualnej w postaci 176 kombinezonów oraz 56 maseczek, zakupione ze środków zgromadzonych w ramach prowadzonych przez Strażaków zbiórek pieniężnych.
W przekazaniu uczestniczyli Druhowie OSP w Zawadzie Uszewskiej: Pan Józef Kuras – naczelnik jednostki, Pani Justyna Pawlik i Pan Krzysztof Kostuch inicjatorzy akcji, którzy przekazali 91 kombinezonów i 56 maseczek oraz Druhowie OSP w Porębie Spytkowskiej: Pan Krzysztof Rachwał – prezes OSP i Pan Adrian Zaleśny – strażak i radny Rady Miejskiej w Brzesku, którzy przekazali 85 kombinezonów.
Wszystkim Strażakom oraz Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za okazaną szpitalowi pomoc!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu