Wspieramy Program Higieny Rąk

Print Friendly, PDF & Email

WHO-IPC_Logo_GIF_English_310pxZ inicjatywy  Światowej Organizacji Zdrowia  5 maja obchodzony jest Światowy Dzień Higieny Rąk,  który w tym roku przebiega pod hasłem „Chroń życie – umyj swoje ręce”.

Dyrekcja Szpitala SP ZOZ w Brzesku wraz z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych włącza się w kampanię promującą higienę rąk w  opiece zdrowotnej.

Tegoroczna kampania skupia się na poprawie praktyki higieny rąk we wszystkich  obszarach, a zwłaszcza w opiece chirurgicznej m.in. podczas zabiegów chirurgicznych oraz opiece nad pacjentem chirurgicznym.

Główne hasła tegorocznej kampanii to:

– Zobacz swoje ręce.
– Higiena rąk wspiera opiekę chirurgiczną.
– Pacjenci chirurgiczni są w twoich rękach.
– Zobacz co jest na twoich rękach.
– Stosuj higienę rąk u pacjentów chirurgicznych od przyjęcia do wypisu.

Higiena rąk  to niezwykle istotne zagadnienie, gdyż  każdego roku, we wszystkich krajach świata pacjenci cierpią, a nawet umierają z powodu możliwych do uniknięcia zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, które przenoszone są  za sprawą  niezdezynfekowanych rąk.

Higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem w sektorze opieki zdrowotnej.

SP ZOZ w Brzesku wdrożył program WHO dot. higieny rąk pod hasłem „Higiena rąk-to bezpieczna opieka”  i propaguje bezpieczną opiekę nad pacjentem m.in. poprzez właściwą higienę rąk.

Poniżej zamieszczamy materiały wydane przez WHO, promujące zasady właściwie prowadzonej higieny rąk.

Higiena rąk  Plakat_5-momentow-higieny-rak

 

 

 

 

 

 

Opracowanie na podstawie:

http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2016/en/

http://www.cmj.org.pl/clean-care/index.php

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu