Wspomnienie Marii Pietroń – Czernek

Print Friendly, PDF & Email

Wspomnienie Marii Pietroń – Czernek

 

W sobotę 24.04.2021 roku pożegnaliśmy Panią Marię Pietroń- Czernek, pielęgniarkę –  nestorkę zawodu, która pracowała w naszym szpitalu przez 34 lata. Urodziła się w Ubrzeży 10.01.1935 roku.

Rozpoczęła pracę 15.08.1961 roku i całe swoje życie zawodowe poświęciła brzeskiemu szpitalowi.

Ukończyła Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Tarnowie 18 lipca 1961 roku. Pracowała początkowo w Oddziale Ginekologii, Oddziale Noworodkowym i w Oddziale Chorób Wewnętrznych, gdzie została Pielęgniarką Oddziałową w sierpniu 1965 roku.

W roku 1966 została pielęgniarką oddziałową Oddziału Chirurgii, które to stanowisko zajmowała z przerwami do końca swojej pracy zawodowej, do dnia 31.12.1995.

W okresie od 10.01. 1976 – 3.09.1976 pełniła obowiązki Pielęgniarki Przełożonej Lecznictwa Specjalistycznego ZOZ w Brzesku.

Jej największą pasją była jednak chirurgia. Pod jej kierunkiem wyrosło pokolenie świetnych pielęgniarek chirurgicznych. Była osobą, która stawiała wysokie wymagania personelowi, ale przede wszystkim sobie. Świetna organizatorka, rzetelna pielęgniarka oddziałowa, osoba odpowiedzialna, pełna życzliwości dla pacjentów, przez lata pracy zdobyła autorytet wśród pracowników i pacjentów, którym poświęciła całe zawodowe życie.

Za wzorową postawę zawodową została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia.

Cześć Jej pamięci.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu