Wspomnienie o Śp. lek. Elżbiecie Nowickiej

Print Friendly, PDF & Email

nowickaDnia 4 sierpnia 2011 roku zmarła w Krakowie Lekarz Elżbieta Nowicka. Trudno ubrać w słowa wyjątkowość człowieka, a Śp. Doktor Elżbieta Nowicka była człowiekiem wyjątkowym.
Urodziła się 20 października 1938 roku w Sandomierzu. Tam ukończyła Szkołę Podstawową i Szkołę Średnią. W 17 roku życia rozpoczęła studia na Akademii Medycznej w Krakowie. Poza wysokimi stopniami z egzaminów na uczelni uzyskała też tytuł miss roku akademickiego. Staż podyplomowy i pierwsze lata pracy odbyła w Szpitalu w Nowym Sączu. W 1968 roku zamieszkała wraz z Rodziną w Brzesku i rozpoczęła pracę w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. W krótkim czasie uzyskała specjalizację z chorób płuc będąc zarazem najmłodszym w Polsce specjalistą II stopnia. W latach 1981 – 1983 pełniła funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Brzesku. W roku oddania do użytku aktualnego budynku Szpitala współorganizowała w tzw. Starym Szpitalu dwa Oddziały Gruźlicy i Chorób Płuc. Była wieloletnim ordynatorem II Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc i Kierownikiem Poradni. Niezwykle kompetentna i jednocześnie życzliwa wobec chorych i współpracowników, zyskała uznanie pacjentów oraz środowiska medycznego. Wielu lekarzy dzięki Jej wsparciu i pomocy uzyskało specjalizację. Znajdowała także czas na działalność społeczną – była radną Rady Miejskiej w Brzesku przez dwie kadencje oraz członkiem Zarządu Miasta Brzeska w latach 1998 – 2002, przez wiele lat pracowała w  brzeskim oddziale  Polskiego Czerwonego Krzyża.

Lekarz Elżbieta Nowicka była niezwykle pracowita, cechowała ją wysoka kultura osobista i oddanie  pacjentom. Chętnie dzieliła się z innymi swoim doświadczeniem i nieustannie pogłębianą wiedzą. Wrażliwa, piękna kobieta i  zarazem tytan pracy.  Po przebytej niespełna dwa lata temu skomplikowanej operacji powróciła do zawodu. Do końca pracowała w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. Pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem.
Społeczność Brzeska poniosła niepowetowaną stratę. Odszedł Wspaniały Lekarz i Dobry Człowiek.

Żegnaj Nauczycielu!

Lek. Agata Smołucha

Córkom Pani Doktor: Lek. Małgorzacie Nowickiej-Put i Lek. Marzenie Nowickiej-Paterek pragnę przekazać wyrazy głębokiego współczucia.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu