Wykaz poradni specialistycznych nieczynnych w dniu 10.11.2014r.

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że w dniu 10.11.2014r. w SP ZOZ w Brzesku w związku z ustalonym w tut. Zespole dniu wolnym od pracy (za 01.11.2014r.) będą nieczynne następujące poradnie i ośrodki:


1) Poradnia Chirurgiczna;
2) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;
3) Poradnia Neurologiczna;
4) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;
5) Poradnia Okulistyczna dla dzieci;
6) Poradnia Alergologiczna;
7) Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci;
8) Poradnia Dermatologiczna;
9) Poradnia Cukrzycowa;
10) Poradnia Patologii Noworodka;
11) Poradnia Zdrowia Psychicznego;
12) Ośrodek rehabilitacji dziennej;
13) Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci;
14) Gabinet Fizjoterapii w Woli Dębińskiej;
15) Poradnia Stomatologiczna w Jadownikach;
16) Poradnia Stomatologiczna w Woli Dębińskiej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie poradnie i ośrodki zdrowia tut. Zespołu udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą czynne. Ponadto pacjenci będą mogli uzyskać świadczenia w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym tut. Zespołu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu