Wyprzedzić smutek, program zapobiegający zaburzeniom depresyjnym

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny rok brzeski szpital jako partner realizuje program „Profilaktyka Depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców Województwa Małopolskiego”, który jest realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Projekt ma wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego.

Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym. Chodzi też o zwiększenie dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców powiatu brzeskiego poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia czy poradnictwo dotyczące stylu życia.

Porady udzielane są przez przeszkolonych konsultantów posiadających wykształcenie i doświadczenie w psychologii i psychoterapii.
Zapisy na porady odbywają się poprzez rejestrację telefoniczną w punkcie konsultacyjnym SP ZOZ w Brzesku: w poniedziałki od 8 do 14.30, od wtorku do czwartku od 8 do 16.30 i w piątki od 8 do 13.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu