Wyrosła z ziemi “ciepła sień” dla karetek

Print Friendly, PDF & Email

ciepla-sienTrwa realizacja przebudowy i remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w brzeskim szpitalu.  Wykonywane dotychczas prace budowlane, choć było je słychać (bywało to niekiedy bardzo uciążliwe), to jednak były niewidoczne. Ich zakres obejmował remont pomieszczeń SOR-u wewnątrz budynku oddziału ratunkowego, w części szczelnie odgrodzonej od funkcjonującego szpitala. Teraz, gdy prace prowadzone są przed budynkiem SOR-u, ich efekt budzi zainteresowanie.
Na placu dojazdowym przed  SOR-em stanął parterowy budynek stanowiący tzw. “ciepłą sień”. Chodzi o zadaszoną i ogrzewaną wiatę umożliwiającą jednoczesne przebywanie wewnątrz czterech ambulansów, oraz ich bezkolizyjny wjazd i wyjazd. Wiata jest połączona z pomieszczeniami segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć wyremontowanego oddziału ratunkowego.
Na dzień dzisiejszy wiata jest wybudowana (budynek w stanie surowym), rozpoczęły się prace wykończeniowe.  Aby dopuścić wiatę do użytkowania niezbędne będzie jeszcze wykonanie dróg dojazdowych do i z “ciepłej sieni”.  W tym celu Dyrekcja SPZOZ jeszcze w roku ubiegłym zleciła opracowanie projektu układu drogowego wraz z przebudową parkingów i chodników oraz przystanków autobusowego i busów. Zakres realizacji, harmonogram czasowy zależy teraz od pozyskania środków finansowych. Temat dofinansowania przebudowy dróg był omawiany na ostatnim,  sierpniowym posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku, gdzie spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Znając wcześniejsze deklaracje Burmistrza Brzeska pana Grzegorza Wawryki liczymy, że dotacja miasta na ten cel będzie znacząca a nie tylko symboliczna. Liczymy także na wsparcie pozostałych samorządów.

Warto uzupełnić, że inwestycja przebudowy SOR-u jest dofinansowana w 85 % ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.1-Rozwój sytemu ratownictwa medycznego, priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.  Wartość całkowita realizowanego projektu “Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do  wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną” wynosi 4 128 391 zł. Projekt, ze względów formalnych nie mógł zawierać modernizacji dróg i parkingów. A ponieważ są to drogi o statusie dróg osiedlowych (wewnętrznych) to środki na ich przebudowę musi zapewnić właściciel posesji i nie może liczyć w tym miejscu na dofinansowanie unijne.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu