Wyróżnieni przez Burmistrza Brzeska

Print Friendly, PDF & Email

3 stycznia 2014 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Pan Grzegorz Wawryka wręczył tytuł „ honorowego obywatela miasta Brzeska „ Pani doktor Marii Kędziorze oraz „ medal na wstędze za zasługi”- Pani Dyrektor naszego ZOZ – Józefie Szczurek- Żelazko.

Pani doktor Maria Kędziora, prekursorka brzeskiej rehabilitacji, założycielka oddziału rehabilitacji oraz jego pierwszy ordynator, prezes Stowarzyszenia „Ostoja”, człowiek wielkiego serca, oddana swoim pacjentom, otwarta na problemy osób niepełnosprawnych.

Medal na wstędze otrzymała za zasługi Pani Dyrektor naszego ZOZ-u, która od 12 lat pracuje na rzecz miejscowej społeczności. Zarządza z powodzeniem szpitalem w niełatwych dla służby zdrowia czasach. Jako radna Sejmiku Wojewódzkiego, również dba o sprawy naszego powiatu.

Wyróżnionym osobom, składamy gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów

Więcej informacji na MULTIMEDIALNYM PORTALU ZIEMI BRZESKIEJ

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu