Wyróżnienie dla brzeskiego szpitala za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich

Print Friendly, PDF & Email

Szpital powiatowy w Brzesku został wyróżniony za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-20. Dyplom od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego odebrał Adam Smołucha, dyrektor brzeskiego szpitala podczas uroczystej gali zorganizowanej w Mościckim Centrum Kultury.

Szpital w Brzesku sukcesywnie od wielu lat inwestuje w poprawę infrastruktury, ale także w sprzęt medyczny. Wiele z tych projektów jest realizowanych przy wsparciu funduszy zewnętrznych, także tych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Bez funduszy unijnych ciężko byłoby  zrealizować naszą strategię rozwoju szpitala. Dzięki tym funduszom możemy unowocześniać infrastrukturę szpitala i wprowadzać nowe technologie medyczne.  Aplikujemy o środki zewnętrzne wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. W tym celu wydzieliliśmy zespół do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  Warto podkreślić, że sięgamy także po tak zwane projekty miękkie w ramach których będziemy realizować programy medyczne kierowane wprost do mieszkańców powiatu brzeskiego– mówi Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Brzeski  szpital tylko w ostatnim czasie pozyskał  około 20 mln zł na realizację kilku dużych projektów. Prawie 3 mln zł  szpital  otrzymał na projekt „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”.

Ponad 5,3 mln zł uzyskano  na realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny”, który potrwa jeszcze do czerwca przyszłego roku.

Blisko 800 tys. zł placówka dostała na wdrożenie projektu profilaktycznego „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego”.

Na „Poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” szpital pozyskał ponad 100 tys. zł.
Wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej MSIM – to z kolei ponad 3,8 mln zł.

Obecnie szpital rusza z programem, którego celem jest stworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych. Na ten projekt placówka pozyskała ponad 2,8 mln zł.
Także realizowany obecnie program „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” został wsparty w wysokości ponad 3 mln zł.

Szpital pozyskał także ponad 300 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.

– Realizacja wszystkich tych inwestycji i programów jest również dużym wyzwaniem logistycznym, z którym musimy sobie poradzić- mówi dyrektor Adam Smołucha. To wyróżnienie, to także wyraz uznania dla pracowników szpitala, którzy te projekty przygotowywali i je realizują.

 

Wyróżnienie dla szpitala

Fot. Dyrektor Adam Smołucha

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu