Wznowienie przyjęć do Oddziału Chorób Płuc

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego, tj. 31.08.2020 r. wznowione zostaje funkcjonowanie Oddziału Chorób Płuc, który wstrzymał przyjęcia pacjentów w dniu 23.08.2020 po stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-COV-2.
Również Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc od dziś jest otwarta i przyjmuje pacjentów.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu