Wznowienie przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych

Print Friendly, PDF & Email

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.05.2021 r o czasowym wstrzymaniu przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych,

informujemy, że  przyjęcia pacjentów do hospitalizacji w oddziale zostały wznowione.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu