Wznowiono zajęcia z wczesnej interwencji

Print Friendly, PDF & Email

Od 11 maja w SPZOZ w Brzesku zostały przywrócone zajęcia z  wczesnej interwencji  realizowane w ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego”. Przerwa w ich wykonywaniu była spowodowana sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem.

Lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi i psycholodzy  pracują z 43 uczestnikami projektu (dzieci do 7 roku życia) zarówno w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu, jak i w domach małych podopiecznych.

Każdy z podopiecznych ma ustalony indywidualny program, który został przygotowany na początku realizacji projektu.

Jednocześnie ruszył nabór do kolejnej tury tego projektu.

-Tym razem czekamy na dzieci z przedziału od 4 do 7 lat. Nabór będzie prowadzony do końca maja. Warto się pospieszyć z zapisem, ponieważ  jeśli będziemy mieć wcześniej pełny skład  grupy, rekrutację zakończymy wcześniej –  podkreśla Anna Dębińska.

Projekt  realizowany przez Szpital Powiatowy w Brzesku dedykowany jest dzieciom urodzonym przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zapisy do ostatniej tury projektu przyjmowane są  pod nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu