Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.

Print Friendly, PDF & Email

W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego. Tym razem zostało ono zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Brzesku, z konsultacji ze specjalistami mogli więc skorzystać pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku. Pielęgniarki poprowadziły część prelekcji dotyczącą zdrowego trybu życia i poprawnego odżywiania, natomiast wykład lekarza dotyczył przyczyn, objawów, diagnostyki oraz leczenia raka jelita grubego.

 

Przypominamy także, że oprócz kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu organizowane są bezpłatne badania kolonoskopowe dla wszystkich mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku 50-65 lat oraz osoby w grupie ryzyka w wieku 25-49 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatny środek przygotowujący do badania, mogą skorzystać z pomocy w transporcie na badanie oraz z pomocy w opiece nad osobami zależnymi. Szczegółowe informacje na stronie: www.spzoz-brzesko.pl oraz www.profilaktykaszpitalbrzesko.pl. Rejestracja na badania są dostępne pod adresem: e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl, telefonicznie: 519 317 007 / 14 66 21 429 lub osobiście w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pok. 369.

 

Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Print Friendly, PDF & Email

 

Tytuł projektu: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.”
Numer projektu: RPMP.08.06.02-12-0239/16

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2  Programy zdrowotne dla typu projektu A. Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:                  792 237,50 zł
Kwota dofinansowania:         752 625,62 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego oraz przeprowadzenie 900 badań kolonoskopowych– w terminie do 31 grudnia 2018r.

W ramach projektu, oprócz wykonywania badań profilaktycznych, prowadzona będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców powiatu brzeskiego na temat choroby nowotworowej, wczesnego wykrywania i metod leczenia.

Strona internetowa Programu profilaktyki raka jelita grubego:
http://profilaktykaszpitalbrzesko.pl/

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu