Zagłosuj na liderów medycyny

Print Friendly, PDF & Email

lekarze_malopolski_gwZ przyjemnością informujemy, iż w plebiscycie LEKARZ MAŁOPOLSKI 2016 bierze udział dwóch przedstawicieli środowiska lekarskiego SP ZOZ w Brzesku:

dr_C_Pula

 

 

  • Pani Cecylia Puła w kategorii Lekarz POZ (sms:LPOZ.3),

 

  • Pani Maria Gmiąt w kategorii Lekarz specjalista (sms:LSP.23)

a w kategorii Pielęgniarka Małopolski 2016:

 

 

  • Pani Ewa Adamczyk w kategorii Pielęgniarka (sms: Piel.5)

Plebiscyt polega na wyłonieniu najlepszych lekarzy, położnych, pielęgniarek przychodni i szpitali posiadających zatrudnienie bądź adres działalności na terenie Małopolski. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: 

a) Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Lekarz specjalista,
c) Lekarz dentysta,
d) Przychodnia,
e) Szpital,
f) Pielęgniarka,
g) Położna

W Kategoriach, o których mowa powyżej wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród będzie dokonywane osobno w głosowaniu Czytelników Gazety Krakowskiej, osobno przez Kapitułę. Przyznane zostaną tytuły w każdej kategorii określone jako tytuły Kapituły i tytuły Czytelników Gazety Krakowskiej.

Jak głosować:

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 12 sierpnia 2016 od godziny 00.01 do dnia 9 września do godziny 11:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Krakowskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.
a. w kategorii „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej” – SMS o treści: LPOZ.(numerprzydzielony przez Organizatora),
b. w kategorii „Lekarz specjalista” – SMS o treści: LSP.(numer przydzielony przez Organizatora),
c. w kategorii „Lekarz dentysta” – SMS o treści: LD.(numer przydzielony przez Organizatora),
d. w kategorii „Przychodnia” – SMS o treści: Przychodnia.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
e. w kategorii „Szpital” – SMS o treści: Szpital.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
f. w kategorii „Pielęgniarka” – SMS o treści: Piel.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
g. w kategorii „Położna” – SMS o treści: Polozna.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
c. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
d. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
e. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
g. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

2. Głosowanie odbywać się będzie na emitowanych w dzienniku „Gazeta Krakowska” w dniach od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2016 r. prawidłowo wypełnionych kuponach do głosowania (na jednym kuponie do głosowania można głosować tylko na jednego kandydata w danej kategorii).
Na kuponie znajduje się miejsce na wpisanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu głosującego), których podanie ma charakter dobrowolny i nie wpływa na ważność głosu.
Jeden wysłany kupon to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
Wypełnione kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Gazety Krakowskiej przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, osobiście bądź dostarczyć przesyłką pocztową najpóźniej do dnia 2 września 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kuponu do Gazety Krakowskiej. Głosujący w konkursie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w Gazecie Krakowskiej.
3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej gazetakrakowska.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2016. do godz. 11:59;59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie 1 głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.
4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2016. do godz. 11:59;59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie gazetakrakowska.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 5 głosów Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

O zwycięstwie w Plebiscycie w głosowaniu Czytelników decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej”, za pośrednictwem kuponów oraz głosowania za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook i strony internetowej gazetakrakowska.pl.
W przypadku gdy dwie lub więcej Kandydatur będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Kapitułę plebiscytową

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu