Zajęcia w DDOM zawieszone do końca maja

Print Friendly, PDF & Email

Zajęcia w DDOM zawieszone do końca maja


Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem zajęcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Brzesku realizowane w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” są zawieszone do końca maja.

– Mamy jednak stały telefoniczny kontakt z naszymi podopiecznymi – zapewnia Elżbieta Adamska, koordynator DDOM w Brzesku.
Przywrócenie zajęć jest uwarunkowane decyzją Ministerstwa Zdrowia.

Przez cały czas przyjmowane są zapisy do DDOM w Brzesku. Informację udzielane są telefonicznie pod nr tel. 507 219 562.

Aby zapisać się do DDOM, potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

DDOM w Brzesku został uruchomiony w marcu ub. roku. Placówka powstała z myślą o seniorach z powiatu brzeskiego, którzy ukończyli 60 lat, posiadają sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Koniecznym warunkiem przyjęcia jest także przebyta hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.

Otwarcie Dziennego Domu Opieki medycznej było możliwe dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-20. Na realizacje projektu szpital otrzymał blisko 3.4 mln zł.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu