Zakończenie dostaw sprzętu medycznego dla SOR

Print Friendly, PDF & Email

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku.” Dzięki uzyskanym funduszom oraz środkom własnym Szpitalny Oddział Ratunkowy w brzeskim szpitalu został wyposażony w nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie i  życie pacjentów. Specjalistyczne aparaty i urządzenia pomagają w zdiagnozowaniu pacjenta oraz w sprawnym udzielaniu mu pomocy i  monitorowaniu jego stanu. Nowoczesne kardiomonitory, ultrasonografy, endoskopy, aparat RTG, aparat do dializy oraz pozostałe urządzenia będą służyły personelowi oraz pacjentom przez wiele lat. Pozwolą na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego. Będą używane w stanach zagrożenia życia, ale także będą służyć w diagnostyce i leczeniu pacjentów szpitala.

Na dzień 20 lipca 2017 r. realizacja projektu zamyka się kwotą  3.491.600, 56 zł

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu