Zakończenie remontu dróg i chodników przy Brzeskim Szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Zakończono remont dróg i chodników przy Szpitalu, który był realizowany w ostatnim czasie. Dzięki uzyskanym funduszom ze Starostwa Powiatowego oraz gmin wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową, został wyłożony nowy asfalt na drogach dojazdowych i miejscach parkingowych oraz wykonano dodatkowe zatoki z miejscami parkingowymi. Po remoncie korzystanie z dróg dojazdowych oraz parkowanie przy szpitalu jest komfortowe dla pracowników i pacjentów. Zwiększona liczba stanowisk parkingowych ułatwi kierowcom pozostawienie samochodu w przeznaczonym do tego miejscu. Zostały również wyznaczone dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca oznaczone kopertami, na których postój jest zabroniony, ale na których można się zatrzymać i bezpiecznie wysadzić pacjenta. Mamy nadzieję, że wyremontowane drogi będą służyły użytkownikom szpitala przez wiele lat.

 

W brzeskim Szpitalu sukcesywnie podejmowane są prace remontowe i inwestycyjne, dążące do świadczenia usług medycznych na jak najwyższym poziomie, oraz poprawiające wizerunek i komfort korzystania z budynku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu