Zakup nowego sprzętu dla Oddziału Noworodkowego Szpitala w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

WydrukujOddział Noworodkowy został wyposażony w kolejny specjalistyczny sprzęt. Został on  zakupiony ze środków SPZOZ oraz dotacji otrzymanej od PZU Życie S.A. z „Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.”

System Noblu – służy do leczenia hiperbilirubinemii noworodków. System ten składa się z lampy oraz stojaka na kółkach. Lampa przenośna emituje wąskie pasmo niebieskiego światła o wysokiej intensywności. Można ją stosować do fototerapii noworodka w kołyskach, inkubatorach otwartych, łóżeczkach.

NEOPUFF – resuscytator ręczny, napędzany ciśnieniem gazu, który umożliwia wykonanie kontrolowanej, skutecznej resuscytacji noworodków na odcinkach porodowych, w oddziałach intensywnej terapii noworodka.

Dzięki temu zakupowi, noworodki urodzone w Brzeskim szpitalu, będą miały zapewnioną profesjonalną pomoc w razie problemów.  Poprawi to standard opieki nad noworodkami.
Dyrekcja SPZOZ dziękuje Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Życie S.A. za dofinansowanie zakupionego sprzętu, który będzie służył naszym najmłodszym pacjentom.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu