Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
27.05.202210.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1) Badania analityczne
2) Badania mikrobiologiczne
3) Badania toksykologiczne
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 projekt umowy
trwa
27.05.202206.06.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę -Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki
trwa
27.05.202207.06.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Pododdziale Noworodkowym
2) w Poradni Patologii Noworodka
Ogłoszenie , SWKO , Projekt umowy
trwa
25.05.202203.06.2022Realizacja projektu pn. " Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3"
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
"Doposażenia Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych w urządzenia diagnostyczne"
Ogłoszenie SWZ+załączniki
trwa
20.05.202206.06.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na realizację robót budowalnych w ramach zadania pn.
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami budynku „D”, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
Ogłoszenie o zamówieniu; SWZ+zał 2 - 11; Zał-1
trwa
20.05.202230.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla LKO i Zastępcy , Projekt umowy dla lekarza , Odp 1
trwa
19.05.202230.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę " Zestawu laparoskopowego"
Ogłoszenie SWZ+załączniki
trwa
18.05.202226.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: Technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.05.202226.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na usługę:

Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem
zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych”.
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp.
trwa
18.05.202226.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym z PN
2) w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Wynik
zakończony
17.05.202227.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
"Szwów chirurgicznych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Odp-2 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 Pzp. Informacja z otwarcia ofert
trwa
17.05.202225.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę:
" Odzieży medycznej operacyjnej jednorazowej oraz pościeli jednorazowej"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Odp-2 Odp-3; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert;
Informacja o wyniku postępowania
zakończony
13.05.202223.05.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę w ramach zadania pn.:
„Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych” -
Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany urządzeń jednej rozdzielni głównej średniego napięcia i urządzeń dwóch rozdzielni głównych niskiego napięcia.
Ogłoszenie o zamówieniu; SWZ+załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert
trwa
12.05.202227.05.2022Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 60 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub magazynowej.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
12.05.202220.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Ogólnej
2) w Poradni Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
12.05.202224.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.05.202213.06.2022Przetarg nieograniczony na dostawę- Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SWZ + załaczniki
trwa
05.05.202213.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
unieważnienie
02.05.202212.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziecięcym
2) wykonywanie badań USG dla pacjentów Pododdziału Noworodkowego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.05.202212.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.05.202211.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.04.202209.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na usługę pod nazwą" Wykonanie przeglądów i konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1
Odp-2 Odp-3; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
trwa
29.04.202211.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Urologicznym
2) w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
28.04.202210.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
28.04.202206.05.2022 - UWAGA: zmiana terminu na 10.05.2022 r., zmiana załącznikówTryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę: "Paliw do pojazdów i maszyn dla potrzeb SP ZOZ w Brzesku"

Ogłoszenie; SWZ+Załączniki; ODP nr 1; Ogłoszenie o zmianie; SWZ+załaczniki - zmienione; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacje o wyborze oferty
zakończony
28.04.202213.05.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego SOR
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO ,Załączniki , Projekt umowy dla LKO , Projekt umowy dla lekarza , Wynik
zakończony
26.04.202206.05.2022Tryb podstawowy bez negocjacji z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę " Wyrobów medycznych - obłożeń operacyjnych" Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1; ODP nr 2 , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
15.04.202225.04.2022Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129 z póź. zm.) na dostawę Aparatu ultrasonograficznego
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja zgodna z art. 222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.04.202222.04.22Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz.U.z 2021 z poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę: "Opatrunki" Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja zgodna z art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty zakończony
06.04.202214.04.2022Tryb: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: "Różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie; SWZ+załączniki , odp nr 1 Odp-2 Odp-3 Informacja na podstawie art.222 ust.4; Informacja z otwarcia ofert; Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania
zakończony
04.04.202212.04.2022 zmiana terminu na 25.04.2022 r.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę w ramach zadania pn.:
„Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych” -
Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany urządzeń jednej rozdzielni głównej średniego napięcia i urządzeń dwóch rozdzielni głównych niskiego napięcia.
Ogłoszenie ; SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ zał nr 2 zmienione; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ+załączniki - zmienione Informacja zgodna z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
30.03.202204.05.2022Przetarg nieograniczony na dostawę - Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust .4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.03.202207.04.2022Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2021 poz.1129 z późn.zm.) na dostawę:
"Odczynników do badania krwi"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
25.03.202228.04.2022
Zmiana terminu na
05.05.2022
Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych urzadzeń i produktów medycznych
Ogłoszenie , SWZ + załączniki Zmiana ogłoszenia Zmiana SWZ+załączniki Odp-1 Odp-2 Odp-3 Informacja zgodna z art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert
trwa
21.03.202228.03.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3) w Poradni Chirurgicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , wynik
zakończony
21.03.202205.04.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - Instalacja awaryjnego przyłącza wody

Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.03.202225.03.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Dziecięcej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.03.202229.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Pzp.; Zawiadomienie o unieważnieniu
unieważniony
16.03.202224.03.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę:
Wyposażenia do gabinetów, poczekalni oraz rejestracji w ramach zadania ''Dostępność Plus.Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"-sprzęt dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie SWZ+Załączniki Informacja na podstawie art.222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty Unieważnienie wyboru Wynik sprostowanie Wynik sprostowanie 2
zakończony
08.03.202208.04.2022Przetarg nieograniczony na dostawę :Implantów ortopedycznych.
Ogłoszenie , SWZ + załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
04.03.202218.03.2022Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.
Ogłoszenie ,Wynik
trwa
02.03.202204.04.2022 zmiana terminu na 08.04.2022Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Sprostowanie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+załacznik 1 i 2 zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.02.202207.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych" Ogłoszenie SWZ+ załączniki , Informacja zgodnie z art.222 ust.2 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
24.02.202207.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych.
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki , odp nr 1 , Informacja zgodnie z art.222 ust.4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.02.202204.03.2022 zmiana terminu na 09.03.2022Tryb zamówienia - podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę " Roztworów do dializ"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Zmianana ogłoszenia SWZ+załączniki-zmiana Informacja zgodna z art. 222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
23.02.202228.03.2022Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , zał nr 5 zmieniony , odp nr 1 , odp nr 2 , Informacja zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
22.02.202209.03.2022Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:
Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - Instalacja awaryjnego przyłącza wody

Ogłoszenie; SWZ+załączniki Informacja zgodna z art. 222 ust.4 Unieważnienie postępowania
zakończony
21.02.202201.03.2022 zmiana terminu na 08.03.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na usługę pn.- Wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego,
Ogłoszenia; SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ zał.nr 2-zmienione , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Odp nr 1 , SWZ+ zał.nr 1 i 2 zmienione ,
Informacja zgodnie z art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.02.202225.02.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę:
Wyposażenia do gabinetów, poczekalni oraz rejestracji w ramach zadania ''Dostępność Plus.Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie , Ogłoszenie -zmiana, SWZ+Załączniki Odp-1 Informacja na podstawie art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert Wynik
zakończony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.02.202224.02.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.02.202218.02.2022 zmiana terminu na 23.02.2022
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę-Przrządów do endoskopów,endochirurgii , Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+zał nr 2-zmienione , odp nr 1 , Informacja zgodnie z art .222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze ofertyzakończony
09.02.202214.03.2022 zmiana terminu na 17.03.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: „Oprogramowania do archiwizacji i backupu danych oraz urządzeń do przechowywania i odczytu danych” w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Ogłoszenie; SWZ+załączniki Zmiana ogłoszenia Zmiana SWZ+załącznik Odp1 , Informacja zgodna z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.; Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania; Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty w ramach Zadania nr 2
zakończony
08.02.202214.02.2022Zapytanie ofertowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę "Artykułów elektrycznych" dla SP ZOZ w Brzesku
Zapytanie ofertowe; Załączniki , Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończone
08.02.202216.02.2022 zmiana terminu na 21.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, na dostawę-
Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załączniki , Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia , SWZ+ złacznik nr 2 -zmieniony , odp nr 1 , odp nr 2, Informacja zgodnie z art.222 ust.4 ustawy PzpInformacja z otwarcia ofert
trwa
02.02.202208.03.2022 UWAGA! -zmiana terminu na 14.03.2022Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę: „Urządzeń komputerowych” w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”;
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ-zmiana; Zał nr 2-zmiana Informacja na podstawie art. 222ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania , Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru nakorzystniejszej oferty.; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach Zadania nr 1
zakończony
01.02.202209.02.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na:
„Dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego”
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ogłoszenie; SWZ i załączniki; ODP nr 1 , Informacja zgodnie z art.222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
31.01.202208.02.2022 zmiana terminu na 10.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póżn. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp, na: „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wulkanizacji oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”;
Ogłoszenie;
SWZ+załączniki , Odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+ załaczniki zmienione , Informacja zgodnie z art 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. Informacja o wyborze oferty
zakończony
26.01.202203.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. na realizację usługi- Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. " Dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników”.
Ogłoszenie SWZ+załączniki Dokumentacja projektowa Wentylacja , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyniku postępowania; Zawiadomienie o sprostowaniu Informacji o wyniku postępowania oraz unieważnieniu wybory oferty w ramach Zadania nr 2; Informacja o wyniku postępowania w zakresie Zadania nr 2
zakończony
21.01.202210.02.2022Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na przystanek do przewozu osób ,zlokalizowany w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202204.02.2022Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. na realizację robót budowlanych na zadanie pod nazwą:
„Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind -wymianę wind towarowych do przewozu produktów spożywczych”
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp-1 Informacja z art.222 ust.4 ustawy Pzp Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202227.01.2022Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: Technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.01.202220.01.2022 UWAGA !
zmiana terminu na 25.01.2022
Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na: Usługi szkoleń niezbędnych do realizacji projektu w ramach zadania "Dostepność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie
SWZ+załączniki Ogłoszenie -zmiana Zmiana SWZ Zał-9 zmiana Odp-1 Odp-2 Informacja zgodna z art 222 ust 4 Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyborze oferty
zakończony
11.01.202219.01.2022 UWAGA! Zmiana terminu na 24.01.2022Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na:
„Dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego”
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Zał-5.1 - wzór umowy powierzenia danych; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; ODP nr 1; SWZ-zmiana; Zał nr 1- zmiana; Zał nr 2 - zmiana; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
10.01.202211.02.2022Przetarg nieograniczony na dostawe- Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , Informacja zgodnie z art 222.ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
10.01.2022Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Plan postępowań na 2022 r. - wersja nr 1 Plan postępowań-wersja 2; Plan zamówień - wersja 3; Plan postępowań - wersja 4 Plan wersja 5 Plan wersja 6 Plan-wersja 7 Plan wersja 8-9

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu