Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
29.12.202308.01.2024Tryb podstawowy bez negocjacji - art275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę " Opieka serwisowa Oprogramowania Infinitt RIS/PACS
Dokumenty postępowania
zakończony
19.12.202328.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w zakresie wykonywania i interpretacji (opis) badania polisomnograficznego i poligraficznego oraz konsultacje pacjentów z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem sennym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.12.202327.12.2023
Uwaga: Zmiana terminu na dzień 02.01.2024 r.
Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą- "Serwis wirtualizacji i systemu bazy danych Oracle oraz wsparcia technicznego dla macierzy bazodanowych"
Dokumenty do pobrania Odp-1 Załącznik nr 1 - zmieniony , Zawiadomienie o wyborze nakorzyst oferty
zakończony
15.12.202328.12.2023
Uwaga: Zmiana terminu na dzień 03.01.2024 r.
Tryb podstawowy bez negocjacji-art 275 pkt ustawy Pzp na dostawę "Zestawów opatrunkowych"
Dokumenty postępowania
zakończony
14.12.202322.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dermatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
14.12.202322.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.12.202322.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.12.202322.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług Technika analityki medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.202321.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Gabinecie Zabiegowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.202321.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.202321.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Medycyny Pracy połączone z pełnieniem funkcji Lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną
Ogloszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.202321.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym w zakresie wykonywania specjalistycznych zabiegów operacyjnych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.12.202320.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Urologicznej w zakresie wykonywania cystoskopii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.12.202320.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.12.202319.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.12.202319.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Poradni Chirurgicznej w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Oddziałem , Projekt umowy dla Poradni , Wynik
zakończony
08.12.202318.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.12.202314.12.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę
Przełącznika warstwy trzeciej" Dokumenty postępowania
zakończony
05.12.202314.12.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn: „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych”
Dokumenty postępowania
unieważniony
05.12.202313.12.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Artykułów higienicznych z papieru"
Dokumenty postępowania
zakończony
01.12.202312.12.2023Tryb podstawowy - art.275 pkt1 ustawy Pzp na dostawę "Owoców, warzyw i podobnych produktów"
Dokumenty postępowania
zakończony
30.11.202311.12.2023Tryb podstawowy bez negocjacji - art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych"
Dokumenty postępowania
zakończony
29.11.202308.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym
2) w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier. Oddziałem , Projekt umowy Poradnia , Wynik
zakończony
24.11.202304.12.2023Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę- Zestaw do litotrypsji endourologicznej
Dokumenty postępowania
zakończony
23.11.202301.12.2023
zmiana terminu na
04.12.2023 r.
Tryb podstawowy bez negocjacji- art 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”
Dokumenty do postępowania
zakończony
23.11.202304.12.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.11.202327.11.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.11.202327.11.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1) w Poradni Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2) w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Jadownikach
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.11.202327.11.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.11.202324.11.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.11.202324.11.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
1) w Pracowni Radiologicznej Ogólnodiagnostycznej
2) w Pracowni Tomografii Komputerowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Załączniki - zmienione , Projekt umowy - zmieniony , Wynik
zakończony
10.11.202320.11.2023
zmiana terminu na
27.11.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji- art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę
"Zestawu endoskopowego"
Dokumenty postępowania
zakończony
09.11.202317.11.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę pn: „Urządzenia do nakłuwania żył i pobierania krwi, probówki, wymazówki”
dokumenty do postępowania
zakończony
23.10.202330.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3 , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.10.202317.11.2023Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę pn: „Urządzenia robotyczne do rehabilitacji”
strona internetowa prowadzonego postępowania
zakończony
18.10.202326.10.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Środków czyszczących i polerujących"
Dokumenty postępowania
zakończony
17.10.202324.10.2023Zapytanie ofertowe na dostawę: „Zakup pojemników na zużyte igły i strzykawki”
Zapytanie ofertowe, Załączniki do Zapytania ofertowego ,
zbiorcze zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
16.10.202325.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.10.202325.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie, SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.10.202324.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.10.2023 24.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badania rezonansu magnetycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1 , Załączniki 2, 3, 4 , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.10.202323.10.2023Tryb podstawowy bez negocjacji -art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę pn: „Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
dokumenty postępowania
zakończony
13.10.2323.10.2023Tryb podstawowy bez negocjacji -art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Kardiomonitorów z dodatkowymi modułami i centralą monitorującą
Dokumenty postępowania
zakończony
10.10.202318.10.2023Tryb podstawowy bez negocjacji 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę
"Systemu EBUS -Wideobronchoskopu ultrasonograficznego oraz Fiberoskopu wideo HDTV
Dokumenty postępowania
zakończony
06.10.202317.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
04.10.202313.10.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego:
1) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2) w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy SOR , Projekt umowy ZRM , Odp 1 , Wynik
zakończony
27.09.202305.10.2023Tryb podstawowy bez negocjacji - 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę pn.: „Rozbudowa systemu Firewall zwiększająca bezpieczeństwo sieci wraz z rozbudową systemu analizatora logów pozwalającego analizować przesyłane pakiety pod względem ich treści”
Dokumenty do postępowania
zakończony
22.09.202329.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.09.202302.10.2023Tryb podstawowy bez negocjacji - 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę pn.: „Aktualizacja oprogramowania antywirusowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w SP ZOZ w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
zakończony
18.09.202326.09.2023Tryb podstawowy bez negocjacji - 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę " Urządzeń dezynfekujących, zmywarki wózka bemarowego, lodówek"
Dokumenty postępowania
zakończony
15.09.202325.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
2) w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
15.09.202325.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Kardiologicznej
2) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.09.202325.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.09.202325.09.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Oddziału Rehabilitacji Segment A1 oraz Segment A12 i A2 na III piętrze w budynku „A” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Dokumenty do postępowania
unieważniony
14.09.202322.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.09.202322.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.09.202322.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Chirurgicznej
2) w Poradni Chirurgicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Chirurgicznej
3) w Pracowni Endoskopii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
14.09.202322.09.2023
zmiana terminu na 26.09.2023 do godz. 11.00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Dermatologicznej
2) w Poradni Dermatologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dermatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Przesunięcie terminu , Odp 1 , Wynik
zakończony
13.09.202321.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
2) w Poradni Rehabilitacyjnej
3) w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy - poradnia , Projekt umowy dla Kierownika - zmieniony , Wynik
zakończony
13.09.202321.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Immunologicznej
2) w Poradni Reumatologicznej
3) w Poradni Reumatologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
08.09.202318.09.2023Tryb podstawowy bez negocjacji- art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Mebli medycznych"
Dokumenty postępowania
zakończony
01.09.202311.09.2023Tryb podstawowy bez negocjacji art.275 pkt 1 ustwy Pzp na dostawę:
"Stołów do badań, wózka do transportu chorych, wózków inwalidzkich"
Dokumenty postępowania
zakończony
01.09.202308.09.2023Zapytanie ofertowe na dostawę: "Zakup odczynników do analizatorów parametrów krytycznych model ABL90 FLEX PLUS"
Zapytanie ofertowe , Załączniki do Zapytania Ofertowego , zbiorcze zestawienie ofert , Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończone
30.08.202307.09.2023
Uwaga: zmiana terminu
08.09.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę pn.: „Dostawa wraz z montażem drzwi przesuwnych, automatycznych”
dokumenty do postępowania
zakończony
29.08.202306.09.2023
Uwaga: zmiana terminu
11.09.2023
Uwaga: zmiana terminu14.09.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę pn.: „Wdrożenie i dostawa oprogramowania elektronicznego obiegu faktur i centralnego rejestru umów wraz z licencjami”
dokumenty do zamówienia
zakończony
28.08.202307.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Leczenia Zeza
2) w Poradni Okulistycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Okulistycznej
3) w Poradni Okulistycznej
4) w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Odp 1 , Wynik
zakończony
28.08.202307.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Alergologicznej dla Dzieci
2) w Poradni Dziecięcej
3) w Poradni Ogólnej
4) w Poradni Medycyny Pracy
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.08.202304.09.2023
Uwaga: zmiana terminu
08.09.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: " Łóżek szpitalnych"
Dokumenty postępowania
zakończony
24.08.202304.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Dermatologicznej
2) w Poradni Dermatologiczne połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dermatologicznej
3) w Poradni Otolaryngologicznej
4) w Poradni Otolaryngologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Otolaryngologicznej
5) w Poradni Urologicznej
6) w Poradni Urologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Odp 1 , Wynik
zakończony
23.08.202301.09.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Cukrzycowej
2) w Poradni Endokrynologicznej
3) w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
4) w Poradni Neurologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.08.202331.08.2023Tryb podstawowy bez negocjacji art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę:
" Różnych urządzeń i produktów medycznych"
Dokumenty postępowania
zakończony
22.08.202331.08.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich :
1) w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
2) w Poradni Rehabilitacyjnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Kierownika , Projekt umowy - poradnia , Odp 1 , Wynik
unieważniony
22.08.202330.08.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Środków immunosupresyjnych" Dokumenty postępowaniazakończony
21.08.202305.09.2023
Uwaga: zmiana terminu 08.09.2023
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
Badania rezonansu magnetycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1 , Załączniki nr 2, 3, 4 , Projekt umowy , Odp 1 , Załacznik nr 1 - zmieniony , Wynik
unieważniony
21.08.202330.08.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.08.202325.08.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.08.202316.08.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.08.202317.08.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
08.08.202317.08.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.07.202301.08.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt ustawy Pzp na dostawy: „Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych”
Dokumenty do postępowania
zakończony
24.07.202302.08.2023Zapytanie ofertowe na usługę " Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej i osprzętu w obiektach SP ZOZ"
Zapytanie ofertowe+załączniki Odp-1, Informacja z otwarcia ofert , zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
19.07.202327.07.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt ustawy Pzp na usługi: „Kompleksowa obsługa działalności prosektoryjnej”
Dokumenty postępowania
zakończony
19.07.202328.07.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt ustawy Pzp na dostawę " Zestawów diagnostycznych"
Dokumenty postępowania
zakończony
13.07.202324.07.2023
Uwaga zmiana terminu na 26.07.2023
Zapytanie ofertowe na usługę: "Pośrednictwa finansowego".
Zapytanie ofertowe Załączniki Odp-1 Odp-2 Plan finansowy, inwestycyjny, Sprawozdanie finansowe i dane uzupełniające
https://spzoz-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/07/Odp-3.pdf
>Zapytanie ofertowe-sprostowanie,
Zał-1
Zapyatnie ofertowe-sprostowanie Zał-1, Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
11.07.202311.08.2023
Uwaga: Zmiana terminu na 17.08.2023
Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę " Różnych produktów leczniczych"
Dokumenty postępowania
zakończony
04.07.202312.07.23
Uwaga: Zmiana terminu na 13.07.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę -Urządzeń medycznych
Dokumenty postępowania
zakończony
28.06.202307.07.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: „Pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich”
Dokumenty postępowania
zakończony
28.06.202306.07.2023
Uwaga zmiana terminu na 10.07.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Rękawic jednorazowych diagnostycznych"
Dokumenty postępowania
zakończony
20.06.202327.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
20.06.202327.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.06.202326.06.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę pn.: „Różne produkty lecznicze- albumina,
środki kontrastowe”
Dokumenty do postępowania
zakończony
16.06.202317.07,2023
Uwaga: miana terminu
na 20.07.2023
Przetarg nieograniczony na dostawy pn: Mammograf cyfrowy
Dokumenty do postępowania
zakończony
15.06.202323.06.2023Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Gazów medycznych"
Dokumenty do postępowania
zakończony
15.06.202326.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1, 2, 3, 4 , Załącznik 5 Projekt umowy , Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych , Odp 1 , Wynik
zakończony
14.06.202322.06.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Różny sprzęt i artykuły biurowe”
Dokumenty do postępowania
zakończony
01.06.202307.06.2023zapytanie ofertowe na usługę pn: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem”
Zapytanie ofertowe , Załączniki, Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
29.05.202309.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.05.202305.06.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych”
Dokumenty do postępowania
zakończony
25.05.202307.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług protetycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.202306.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Pracowni Mammografii
2) w Pracowni USG
3) wykonywanie badań USG dla pacjentów hospitalizowanych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy, Wynik
zakończony
25.05.202302.06.2023Realizacja Umowy nr: UM.POZ2.U-11383.2022-00/216/2023/265 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówkach POZ.
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Przełącznika (switcha) Dokumenty postępowania
zakończony
24.05.202302.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Stomatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.202301.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.202301.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.202331.05.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę "Szwów chirurgicznych" Ogłoszenie Dokumenty postępowaniazakończony
22.05.202319.06.2023Przetarg nieograniczony na dostawy pn: „Różne urządzenia i produkty medyczne – sprzęt jednorazowego użytku” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68
Dokumenty do postępowania
zakończony
22.05.202330.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na
02.06.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Implantów i wyrobów ortopedycznych" Ogłoszenie Dokumenty postępowaniazakończony
16.05.202324.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.05.202324.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.05.202324.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.05.202319.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym
2) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza KO , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.05.202319.05.2023Realizacja Umowy nr: UM.POZ2.U-11383.2022-00/216/2023/265 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówkach POZ.
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Zestawy komputerowe , tablety"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Informacja z otwarcia ofert
zakończony
09.05.202318.05.2023Realizacja Umowy nr: UM.POZ2.U-11383.2022-00/216/2023/265 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówkach POZ.
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Przełącznika (switcha)
Ogłoszenie,
SWZ+załączniki Dokumenty postępowania
unieważniony
08.05.202323.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 25.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 29.05.2023
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na roboty budowlane pod nazwą: „Dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem”
Dokumenty do postępowania
zakończony
28.04.202310.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 12.05.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: „Paliw do pojazdów i maszyn dla potrzeb SP ZOZ w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
zakończony
28.04.202312.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.04.202312.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie ginekologii i położnictwa
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
2) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.04.202311.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.04.202310.05.2023Przetarg ustny na wynajem części nieruchomości - pomieszczenie o powierzchni 2 m2 na działalność handlową
Ogłoszenie , Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakończony
26.04.202311.05.2023Przetarg ustny na wynajem części nieruchomości - pomieszczenie o powierzchni 32 m2 na działalność handlową
Ogłoszenie Infomacja o wyborze oferty
zakończony
26.04.202309.05.2023
Uwaga: zmiana terminu
na dzień 11.05.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę " Urządzeń komputerowych"
Dokumenty dotyczące postępowania
zakończony
25.04.202311.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziecięcym
2) w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.04.202310.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.04.202304.05.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Dokumenty dotyczące postępowania
zakończony
24.04.202310.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Kardiologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Kardiologicznej
2) w Poradni Kardiologicznej
3) wykonywanie badań echokardiograficznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Kierownika , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.04.202309.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Chirurgicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.04.202309.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Odziałem Chirurgii Ogólnej i ChO
2) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
3) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Zastępcy LKO , Projekt umowy dla lekarza , Wynik
zakończony
20.04.202309.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Zespołach Ratownictwa Medycznego
2) w Zespołach Ratownictwa Medycznego połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Koordynatora ZRM
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla lekarza , Projekt umowy dla Koordynatora , Wynik
zakończony
19.04.202326.04.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.04.202327.04.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych, wyroby ortopedyczne, środki dezynfekcyjne"
Ogłoszenie SWZ+załączniki, Pozostałe dokumenty i komunikaty Odp-1 Odp-2 Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.04.202326.04.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: „Różne produkty spożywcze”
Dokumenty do postępowania Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.04.202324.04.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.04.202312.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 22.05.2023
Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na dostawę: „Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM”
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)
Dokumentacja dotycząca postępowania
zakończony
07.04.202309.05.2023Przetarg nieograniczony na : "Dostawę energii elektrycznej" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Dokumentacja dotycząca postępowania
unieważniony
31.03.202312.04.2023
Uwaga:
zmiana terminu na dzień
17.04.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: " Obłożeń operacyjnych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp-1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ-zmiana Odp-2 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
28.03.202305.04.2023
Uwaga:
zmiana terminu na dzień 07.04.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: Materiałów opatrunkowych".
Ogłoszenie SWZ+załączniki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ-zmiana Odp-1 Odp-2 , Kwota przeznaczona na zadanie , informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
22.03.202330.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.03.202330.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.03.202320.04.2023Przetarg nieograniczony na dostawę : " Środków immunosupresyjnych"
Dokumenty do postępowania Odp-1 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
21.03.202329.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Okulistycznej
2) w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
13.03.202322.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.03.202317.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Wyrobów diagnostycznych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
08.03.202316.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Rękawic chirurgicznych"
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ+Załączniki Odp 1, Kwota na zadanie , informacja z otwarcia ofert ,Informacja o wyborze oferty
zakończony
02.03.202310.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: Tomografu optycznego z angiografią OCT i biometrią OCT Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp 1 Odp 2 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
24.02.202327.03.2023Przetarg nieograniczony na : "Dostawę energii elektrycznej" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ+załączniki ,pozostałe dokumenty postępowania , Ogłoszenie o wyniku postępowania
unieważniony
23.02.202301.03.2023zapytanie ofertowe na usługę pn: "Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych ...."
czyszczenie i dezynfekcja zbiorcze zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
21.02.202301.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Narzędzi endoskopowych i elementów wyposażenia endoskopu do dróg żółciowych -ERCP"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Poprawiony Zał 4Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
17.02.202328.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę „Produkty mleczarskie oraz produkty głęboko mrożone”
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ + załączniki , kwota na zadanie , Informacja z otwarcia ofert , informaca o wyniku postępowania
zakończony
16.02.202327.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp 1 Odp 2 Kwota na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
15.02.202322.02.2023Zapytanie ofertowe na dostawę pn. Artykuły elektryczne
Artykuły elektryczne - zapytanie ofertowe zbiorcze zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
13.02.202321.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, wulkanizacji, obsługi technicznej oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”
Ogłoszenie , SWZ , Załączniki do SWZ , Kwota na sfinansowanie zamówienia , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
13.02.202321.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Urządzeń do badań urologicznych" Ogłoszenie SWZ + załącznikiOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Odp 1 Zał 2 i 4 Odp 2 Odp 3 Odp 4 Kwota na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
08.02.202317.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Wyrobów diagnostycznych" Ogłoszenie SWZ+załączniki , Odp.1 , Odp. 2 , Odp. 3 Kwota na sfinansowanie zamówienia , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
25.01.202322.02.2023Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na dostawę: „Rozbudowa systemu informatycznego”, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ, Załączniki do SWZ , Aktualne koszty integracji , Odp. 1 ,Odp-2 , Zał 5a i 5b - zmienione , Kwota na zadanie , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania ,Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakończony
25.01.202303.02.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Poradni Chirurgicznej
3) w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.01.202330.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202330.01.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: " Aparatu ultrasonograficznego"
Ogłoszenie
SWZ+załączniki , Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.01.202325.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202325.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Dziecięcym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.01.202316.02.2023
Uwaga: zmiana terminu na 24.02.2023
Przetarg nieograniczony na Dostawę implantów ortopedycznych
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ , Załączniki do SWZ , Odp nr -1 , Zmiana ogłoszenia o zamówieniu , SWZ + zał. nr 1 - zmienione , Odp. nr-2 z dnia 30.01.2023 Zmiana ogłoszenia-sprostowanie SWZ-zmiana Załącznik nr 1 - zmieniony Odp-3 , informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie ,informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty , Ogłoszenie o wyborze oferty
zakończony
10.01.2023Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Plan postępowań na rok 2023 - wersja nr 1 Plan postępowań na rok 2023 - wersja 2 Plan postępowań na rok 2023 - wersja 3 , Plan zamówień na rok 2023 - wersja 4 Plan -aktualizacja , Plan - aktualizacja , Plan- aktualizacja
09.01.202316.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
04.01.202313.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Reumatologicznej
2) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.01.202317.01.2023Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68-tj.grunt o powierzchni 80m2 .
Ogłoszenie Wynik
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu