Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
01.06.202307.06.2023zapytanie ofertowe na usługę pn: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem”
Zapytanie ofertowe , Załączniki, Informacja z otwarcia ofert
trwa
29.05.202309.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
26.05.202305.06.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych”
Dokumenty do postępowania
trwa
25.05.202307.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług protetycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
25.05.202306.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Pracowni Mammografii
2) w Pracowni USG
3) wykonywanie badań USG dla pacjentów hospitalizowanych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
25.05.202302.06.2023Realizacja Umowy nr: UM.POZ2.U-11383.2022-00/216/2023/265 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówkach POZ.
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Przełącznika (switcha) Dokumenty postępowania
trwa
24.05.202302.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Stomatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.202301.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.202301.06.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.202331.05.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę "Szwów chirurgicznych" Ogłoszenie Dokumenty postępowaniatrwa
22.05.202319.06.2023Przetarg nieograniczony na dostawy pn: „Różne urządzenia i produkty medyczne – sprzęt jednorazowego użytku” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68
Dokumenty do postępowania
trwa
22.05.202330.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na
02.06.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Implantów i wyrobów ortopedycznych" Ogłoszenie Dokumenty postępowaniatrwa
16.05.202324.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.05.202324.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.05.202324.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.05.202319.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym
2) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza KO , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.05.202319.05.2023Realizacja Umowy nr: UM.POZ2.U-11383.2022-00/216/2023/265 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówkach POZ.
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Zestawy komputerowe , tablety"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Informacja z otwarcia ofert
zakończony
09.05.202318.05.2023Realizacja Umowy nr: UM.POZ2.U-11383.2022-00/216/2023/265 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówkach POZ.
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Przełącznika (switcha)
Ogłoszenie,
SWZ+załączniki Dokumenty postępowania
unieważniony
08.05.202323.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 25.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 29.05.2023
Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na roboty budowlane pod nazwą: „Dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem”
Dokumenty do postępowania
zakończony
28.04.202310.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 12.05.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: „Paliw do pojazdów i maszyn dla potrzeb SP ZOZ w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
zakończony
28.04.202312.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.04.202312.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie ginekologii i położnictwa
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
2) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.04.202311.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.04.202310.05.2023Przetarg ustny na wynajem części nieruchomości - pomieszczenie o powierzchni 2 m2 na działalność handlową
Ogłoszenie , Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakończony
26.04.202311.05.2023Przetarg ustny na wynajem części nieruchomości - pomieszczenie o powierzchni 32 m2 na działalność handlową
Ogłoszenie Infomacja o wyborze oferty
zakończony
26.04.202309.05.2023
Uwaga: zmiana terminu
na dzień 11.05.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę " Urządzeń komputerowych"
Dokumenty dotyczące postępowania
zakończony
25.04.202311.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziecięcym
2) w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.04.202310.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.04.202304.05.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Dokumenty dotyczące postępowania
zakończony
24.04.202310.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Kardiologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Kardiologicznej
2) w Poradni Kardiologicznej
3) wykonywanie badań echokardiograficznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Kierownika , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.04.202309.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Chirurgicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.04.202309.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Odziałem Chirurgii Ogólnej i ChO
2) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
3) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Zastępcy LKO , Projekt umowy dla lekarza , Wynik
zakończony
20.04.202309.05.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Zespołach Ratownictwa Medycznego
2) w Zespołach Ratownictwa Medycznego połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Koordynatora ZRM
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla lekarza , Projekt umowy dla Koordynatora , Wynik
zakończony
19.04.202326.04.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.04.202327.04.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych, wyroby ortopedyczne, środki dezynfekcyjne"
Ogłoszenie SWZ+załączniki, Pozostałe dokumenty i komunikaty Odp-1 Odp-2 Informacja o wyborze oferty
zakończony
18.04.202326.04.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: „Różne produkty spożywcze”
Dokumenty do postępowania Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.04.202324.04.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.04.202312.05.2023
Uwaga: zmiana terminu na dzień 22.05.2023
Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na dostawę: „Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM”
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)
Dokumentacja dotycząca postępowania
zakończony
07.04.202309.05.2023Przetarg nieograniczony na : "Dostawę energii elektrycznej" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Dokumentacja dotycząca postępowania
unieważniony
31.03.202312.04.2023
Uwaga:
zmiana terminu na dzień
17.04.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: " Obłożeń operacyjnych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp-1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ-zmiana Odp-2 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
28.03.202305.04.2023
Uwaga:
zmiana terminu na dzień 07.04.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: Materiałów opatrunkowych".
Ogłoszenie SWZ+załączniki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ-zmiana Odp-1 Odp-2 , Kwota przeznaczona na zadanie , informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
22.03.202330.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.03.202330.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.03.202320.04.2023Przetarg nieograniczony na dostawę : " Środków immunosupresyjnych"
Dokumenty do postępowania Odp-1 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
21.03.202329.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Okulistycznej
2) w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
13.03.202322.03.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.03.202317.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Wyrobów diagnostycznych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
08.03.202316.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Rękawic chirurgicznych"
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ+Załączniki Odp 1, Kwota na zadanie , informacja z otwarcia ofert ,Informacja o wyborze oferty
zakończony
02.03.202310.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: Tomografu optycznego z angiografią OCT i biometrią OCT Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp 1 Odp 2 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
24.02.202327.03.2023Przetarg nieograniczony na : "Dostawę energii elektrycznej" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ+załączniki ,pozostałe dokumenty postępowania , Ogłoszenie o wyniku postępowania
unieważniony
23.02.202301.03.2023zapytanie ofertowe na usługę pn: "Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych ...."
czyszczenie i dezynfekcja zbiorcze zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
21.02.202301.03.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Narzędzi endoskopowych i elementów wyposażenia endoskopu do dróg żółciowych -ERCP"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Poprawiony Zał 4Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
17.02.202328.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę „Produkty mleczarskie oraz produkty głęboko mrożone”
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ + załączniki , kwota na zadanie , Informacja z otwarcia ofert , informaca o wyniku postępowania
zakończony
16.02.202327.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp 1 Odp 2 Kwota na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
15.02.202322.02.2023Zapytanie ofertowe na dostawę pn. Artykuły elektryczne
Artykuły elektryczne - zapytanie ofertowe zbiorcze zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
13.02.202321.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na: „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, wulkanizacji, obsługi technicznej oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”
Ogłoszenie , SWZ , Załączniki do SWZ , Kwota na sfinansowanie zamówienia , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania
zakończony
13.02.202321.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Urządzeń do badań urologicznych" Ogłoszenie SWZ + załącznikiOgłoszenie o zmianie ogłoszenia Odp 1 Zał 2 i 4 Odp 2 Odp 3 Odp 4 Kwota na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
08.02.202317.02.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: "Wyrobów diagnostycznych" Ogłoszenie SWZ+załączniki , Odp.1 , Odp. 2 , Odp. 3 Kwota na sfinansowanie zamówienia , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
25.01.202322.02.2023Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na dostawę: „Rozbudowa systemu informatycznego”, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ, Załączniki do SWZ , Aktualne koszty integracji , Odp. 1 ,Odp-2 , Zał 5a i 5b - zmienione , Kwota na zadanie , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyniku postępowania ,Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakończony
25.01.202303.02.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Poradni Chirurgicznej
3) w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.01.202330.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202330.01.2023Tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2022 poz. 1710) na dostawę: " Aparatu ultrasonograficznego"
Ogłoszenie
SWZ+załączniki , Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.01.202325.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202325.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Dziecięcym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.01.202316.02.2023
Uwaga: zmiana terminu na 24.02.2023
Przetarg nieograniczony na Dostawę implantów ortopedycznych
Ogłoszenie o zamówieniu , SWZ , Załączniki do SWZ , Odp nr -1 , Zmiana ogłoszenia o zamówieniu , SWZ + zał. nr 1 - zmienione , Odp. nr-2 z dnia 30.01.2023 Zmiana ogłoszenia-sprostowanie SWZ-zmiana Załącznik nr 1 - zmieniony Odp-3 , informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie ,informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty , Ogłoszenie o wyborze oferty
zakończony
10.01.2023Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Plan postępowań na rok 2023 - wersja nr 1 Plan postępowań na rok 2023 - wersja 2 Plan postępowań na rok 2023 - wersja 3 , Plan zamówień na rok 2023 - wersja 4 Plan -aktualizacja
09.01.202316.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
2) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
04.01.202313.01.2023Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Reumatologicznej
2) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.01.202317.01.2023Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68-tj.grunt o powierzchni 80m2 .
Ogłoszenie Wynik
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.