Zapraszamy lekarzy na specjalizacje do SPZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Brzesku zaprasza lekarzy rezydentów do podjęcia zatrudnienia w naszej placówce i skorzystanie z wolnych miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach:

  • anestezjologia i intensywna terapia
  • choroby wewnętrzne 
  • choroby płuc
  • rehabilitacja medyczna 
  • medycyna rodzinna 
  • pediatria

 

Kierownicy szkoleń specjalizacyjnych w SPZOZ w Brzesku to specjaliści z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym, akredytowanym przez Ministra Zdrowia oraz posiadającym certyfikat ISO 9001 i ISO 27001.

Ponadto w swoich strukturach posiadamy nowoczesny i  znakomicie wyposażony blok operacyjny, centralną sterylizatornię, nowoczesne laboratoria diagnostyki medycznej i mikrobiologii, pracownię endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej z pracownią mammografii i tomografem komputerowym oraz dostępem do rezonansu magnetycznego, pracownię bronchoskopii, spirometrii, EKG.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Szpitala.
Wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych w SPZOZ w Brzesku, pod numerem tel.: 14 66 21 432 lub 14 66 21 445.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu