Zawieszenie działalności DDOM

Print Friendly, PDF & Email

Dyrekcja SP ZOZ w Brzeski informuje, iż z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na koronawirusa w Polsce podejmujemy prewencyjnie kroki polegające na przerwie w pobycie pacjentów w DDOM w ramach projektu pn: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” – nr RPMP.09.02.01-12-0011/18.

Zawieszenie działalności nastąpi od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu