Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – rozpoczęcie działalności.

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGW miesiącu sierpniu br. rozpoczął funkcjonowanie Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) udzielający świadczeń w rodzaju: opieka psychiatryczna w ramach podpisanej umowy z NFZ.
Leczenie środowiskowe (domowe) – obejmuje udzielanie porad, wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Zespół leczenia środowiskowego w ramach opieki nad pacjentem lub/i jego rodziną realizuje kompleksowy program terapeutyczny poprzez:
1) porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne;
2) wizyty domowe/środowiskowe.

W skład zespołu leczenia środowiskowego (domowego) wchodzą: lekarz specjalista psychiatra; psycholog; pielęgniarka; terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny.

Zespół ten zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:
1)  organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09);
2)  schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29);
3)  zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39);
4) inne zaburzenia psychiczne (F00-F99) wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (z wyłączeniem F84).

Zgłoszenia pacjenta kwalifikującego się do objęcia opieką przez zespół leczenia środowiskowego można dokonać pod nr tel. 14 66 21 320 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00). Po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie się proces weryfikacji do objęcia opieką i po pozytywnej kwalifikacji zostanie ustalony indywidualny plan terapeutyczny. Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie m.in.: rodzina, lekarz poz, pielęgniarka poz.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu