Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 29.10.2013r. w godzinach 9.00 15.00 na III piętrze obok Działu Spraw Pracowniczych pracownicy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ umożliwią założenie konta osobistego w serwisie internetowym ZIP i uzyskanie do niego hasła (bez konieczności osobistego zgłoszenia się w odpowiedniej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia). Podstawą założenia konta będzie okazanie dowodu osobistego.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób on-line zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl pacjent może w każdej chwili zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu