Zintegrowany System Zarządzania

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny sukces brzeskiego szpitala – nowy zintegrowany system zarządzania.

Przez dwa kolejne dni tj. 4 i 5 lutego, zespół audytorów zewnętrznych oceniał wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu zarządzania jakością w brzeskim szpitalu. Do obowiązującego systemu ISO 9001, który funkcjonuje od 2006 roku , dodano trzy nowe normy:

  1. ISO     14001 –  norma określająca wymagania związane z ochroną środowiska
  2. PN-N  18001 –  norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. ISO     27001 –  norma określająca wymagania związane z zachowaniem
    bezpieczeństwa informacji

Po wnikliwej analizie dokumentacji i ocenie działania systemu w poddanych audytowi jednostkach SPZOZ, zespół auditorów ogłosił wynik stwierdzając, że zintegrowany system zarządzania został wdrożony i funkcjonuje prawidłowo. W związku z uzyskaną pozytywną oceną, zespół auditorów wystąpił do jednostki certyfikującej z wnioskiem o nadanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania  dla SP ZOZ w Brzesku.  Jest to ogromny sukces, który lokuje nas w nielicznym gronie szpitali w Małopolsce certyfikowanych w tak szerokim zakresie. Wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami w.w. norm podniesie standard działania naszej placówki.
Wszystkim osobom zaangażowanym w proces przygotowania i wdrażania systemu Dyrekcja SP ZOZ składa podziękowanie.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu