Zmarła Irena Ślusarczyk, Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 września 2014 r. zmarła ś.p. Irena Ślusarczyk wspaniały, życzliwy człowiek, prawdziwy przyjaciel, wieloletni pracownik SP ZOZ w Brzesku, Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, osoba wielkiego serca, niezwykłej uczciwości i dobroci.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 08.09.2014r. o godz. 1300 w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają:

Dyrekcja i Pracownicy
SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu