Zostań dawcą krwi

Print Friendly, PDF & Email

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w roku 2017 z użyciem mobilnego punktu poboru krwi w dniach:

25 październik, 29 listopad, 20 grudzień, w godz. 9:00 – 12:00

Autokar będzie stacjonował na parkingu przy SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68.

         ODDAJ KREW 2017

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu