Zostań dawcą krwi

Print Friendly, PDF & Email

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w 2020r. z użyciem mobilnego punktu poboru krwi w dniach:

 • 08 kwietnia (środa)
 • 06 maja ( środa)
 • 10 czerwca (środa)
 • 08 lipca (środa)
 • 05 sierpnia (środa)
 • 09 września (środa)
 • 07 października (środa)
 • 04 listopada (środa)
 • 09 grudnia (środa)

w godz. 9:00 – 12:00

Autokar będzie stacjonował na parkingu przy SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68

Komunikat dot. koronawirusa  – informacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (z dnia 20.03.2020r.)

 • Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną CoV-2 powinni przez 14 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
 • Po przechorowaniu COVID-19 także nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od wyzdrowienia i wykluczenia zakażenia w badaniu laboratoryjnym.
 • Powrót z pobytu poza granicami Polski dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę i krwiodawcę każdorazowo na okres 14 dni od powrotu .
 • Bliski kontakt z osobą, która przebywała poza granicami Polski w ciągu ostatnich 14 dni, dyskwalifikuje na okres 14 dni od powrotu,
 • Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 14 dni zachorują na COVID-19 i zakażenie zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi proszeni są o zgłaszanie zachorowania w RCKiK w Krakowie do Gabinetu lekarskiego Działu Dawców tel.12 261 88 16

Prosimy o rozważne decyzje w sprawie samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.

Aktualnie jeszcze posiadamy pewien zapas składników krwi wytworzonych w poprzednim miesiącu, który znacznie zmniejszy się jeżeli nie zwiększymy ilości pobieranej krwi.

Szczególnie obawiamy się ograniczenia dostępności Koncentratu Krwinek Czerwonych i Koncentratu Krwinek Płytkowych czyli składników krwi o krótkim terminie ważności.

Zwracamy uwagę, że wśród chorych wymagających leczenia krwią są pacjenci kwalifikowani do natychmiastowych przetoczeń wynikających ze zdarzeń losowych np. wypadku komunikacyjnego, którzy bez podania składników krwi nie przeżyją.  Jest też duża grupa pacjentów hematoonkologicznych, u których proces leczenia wymaga ciągłego, trwającego miesiącami uzupełniania składników krwi, których pacjent nie jest w stanie sam wytworzyć. I o nich również musimy pamiętać.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu