Zostań naszym Pacjentem

Print Friendly, PDF & Email

Zapisz się do pielęgniarek i położnych środowiskowych w SPZOZ w Brzesku

plakat ze zdjęciem pielęgniarki i zachęceniem do składania deklaracji POZ

Zachęcamy Państwa do składania deklaracji wyboru do pielęgniarki i położnej środowiskowej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Brzesku.

Pielęgniarki i Położne środowiskowe pracujące w naszym szpitalu to osoby z dużym doświadczeniem i praktyką oraz wiedzą w zakresie wykonywanych obowiązków.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z pomocy pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) powinni złożyć wypełnione deklaracje w rejestracji POZ na pierwszym piętrze budynku szpitala lub w wybranym ośrodku zdrowia.

Druki deklaracji wyboru dostępne są:

 • w rejestracji POZ w Brzesku, w Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, w Woli Dębińskiej oraz w Uszwi.
 • na stronie internetowej szpitala – deklarację można wydrukować, uzupełnić i zostawić w rejestracji POZ podczas najbliższej wizyty,
 • zachęcamy Państwa również do składania deklaracji z wykorzystaniem Internetowego Konta Pacjenta, dzięki któremu szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu można złożyć deklarację do wybranej przychodni POZ.

Przed złożeniem deklaracji Pacjent nie musi wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Zostań naszym Pacjentem!

Numer telefonu do kontaktu:

 • Przychodnia Ogólna POZ Brzesko: 14 66 21 171
 • Poradnia Dziecięca POZ Brzesko: 14 66 21 168
 • Ośrodek Zdrowia w Jadownikach: 14 66 30 533
 • Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej: 14 66 58 564
 • Ośrodek Zdrowia w Uszwi: 14 66 48 128

Jak może Ci pomóc pielęgniarka POZ?

Pielęgniarka opiekuje się pacjentem i wykonuje w ramach swoich obowiązków szereg czynności medycznych.

Pamiętaj, że czas pracy pielęgniarki rodzinnej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu pacjentów, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zadania Pielęgniarki POZ obejmują na przykład:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie zastrzyków dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych, doodbytniczych,
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet, płukanie pęcherza,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się takich jak odleżyny, oparzenia czy otarcia,
 • zdejmowanie szwów,
 • wykonywanie inhalacji,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
 • stawianie baniek.

Jakie są  kompetencje położnej POZ?

Położna środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia.

Zadania Położnej POZ obejmują na przykład:

 • opiekę nad kobietą ciężarną, przygotowanie planu edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym dla kobiet w ciąży wysokiego ryzyka,
 • edukację zdrowotną i udzielanie porad po porodzie, w zakresie pielęgnacji, karmienia, szczepień, opieki medycznej, samokontroli i samoopieki pacjentki,
 • opiekę nad noworodkiem w okresie do dwóch miesięcy kalendarzowych życia podczas 4-6 wizyt patronażowych w domu dziecka,
 • opiekę nad kobieta po operacji ginekologicznej lub ginekologiczno-onkologicznej,

Serdecznie zapraszamy!

 

więcej informacji na stronie MZ i NFZ:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wybor-lekarza-pielegniarki-poloznej-poz

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu