Życzenia Dyrekcji dla Pielęgniarek, Położnych i Pielęgniarzy

Print Friendly, PDF & Email

Z okazji dzisiejszego Dnia Pielęgniarki oraz niedawno obchodzonego Dnia Położnej Dyrektor Szpitala Pani Alicja Syty wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa doktorem Norbertem Kopeć osobiście na ręce Pań Pielęgniarek Oddziałowych złożyli serdeczne życzenia dla wszystkich Pielęgniarek, Położnych i Pielęgniarzy w naszym Szpitalu.

– Jeszcze raz pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, docenić Państwa trud i podziękować za ogromne zaangażowanie oraz ciężką codzienną pracę Pielęgniarek, Położnych i Pielęgniarzy na rzecz naszych Pacjentów  –  podkreślała dziś Dyrekcja SPZOZ.

.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu