Życzenia z okazji Święta Pracowników Ochrony Zdrowia 18 października 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

Życzenia z okazji Święta Pracowników Ochrony Zdrowia
18 października 2022 r.

Z okazji dzisiejszego Święta Patrona Służby Zdrowia – Świętego Łukasza, Ewangelisty i lekarza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom zawodów medycznych.

Przyjmijcie proszę wyrazy uznania i wdzięczności za codzienną pracę, zaangażowanie i wysiłek włożony w ratowanie zdrowia i życia pacjentów.

Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym, za profesjonalizm w działaniu, życzliwą rozmowę, okazany szacunek i cierpliwość.

Życzymy wszystkim Państwu, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność
i życzliwość tych, których spotykacie na swoich życiowych drogach oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niechaj święty Łukasz – Nasz Patron, czuwa nad Nami wszystkimi i dodaje Nam niezbędnych sił do wykonywanej przez Nas trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz pacjentów.

życzy

Dyrekcja SPZOZ w Brzesku

Z okazji Dnia św. Łukasza w dniu 18.10.2021 o godzinie 11:00 w Kaplicy Szpitalnej odprawiona zostanie przez Kapelana ks. Józefa Waśko uroczysta Msza Św. w intencji Pracowników, na którą serdecznie zapraszamy.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu