Print Friendly, PDF & Email

Zapewnienie tłumacza języka migowego on-line

Szpital udostępnia dla osób głuchych i niedosłyszących usługę tłumaczenia języka migowego on-line. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą.

symbol tłumacza języka migowego on-linepołączenie z tłumaczem języka migowego on-line:
poniedziałek-piątek 08:00 – 15:00

Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Klikając w ikonę „POŁĄCZ Z TŁUMACZEM” mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Pacjent– Pracownik szpitala na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w SPZOZ w Brzesku.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i iOS

Uwaga! Koszty usługi, z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi SPZOZ w Brzesku.

ikona do połączenia z tłumaczem PJM on-line

 

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu