Print Friendly, PDF & Email

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku Zarządzeniem Dyrektora powołany został Zespół ds. Etyki, w skład którego wchodzą:

1.     lek. med. Alicja BednarzPrzewodniczący Zespołu
2.     mgr Urszula Majmurek
3.     ks. mgr Józef Waśko – Kapelan Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera
4.     lek. med. Tadeusz Zych
5.     mgr Elżbieta Płaneta
6.     mgr Danuta Brzoza

Zadaniem Zespołu ds. Etyki jest:
1.     Definiowanie problemów etycznych występujących na terenie Szpitala.
2.     Określenie sposobu ich rozwiązywania.
3.     Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta.
4.     Zespół służy pomocą w rozwiązywaniu problemów etycznych personelu i pacjentów.

Opis problemu etycznego dotyczącego SP ZOZ w Brzesku:

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu