Print Friendly, PDF & Email
Obowiązujące cenniki usług medycznych: (obecnie w przebudowie – PRZEPRASZAMY) Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. Opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny. Opłaty za udzielane świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych. Opłaty za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu