Szczepienia przeciw COVID-19 Szczepienia przeciw Covid-19 w SPZOZ w Brzesku  - informacje: PUNKT SZCZEPIEŃ
POWSZECHNYCH
Co zrobić jeżeli występują niepokojące objawy? W przypadku wystąpienia GORĄCZKI, KASZLU, DUSZNOŚCI, PROBLEMÓW Z ODDYCHANIEM, UTRATY WĘCHU LUB SMAKU,
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub
w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.
Więcej informacji
Chroń siebie i swoich bliskich przed zakażeniem
koronawirusem.
Jeżeli nie musisz nie zgłaszaj się osobiście do lekarza. Możesz skorzystać z teleporady.
Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej lekarza secjalisty, lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ.
POZ - dla pacjentów posiadających deklaracje w SP ZOZ w Brzesku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numerem telefonu 14 66 300 05.
Pacjenci posiadający deklaracje w Ośrodku Zdrowia Uszwi, Jadownikach, Woli Dębińskiej powinni dzwonić do rejestracji w danym ośrodku.
Poradnie specjalistyczne - dla pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym
- wg ustalonego terminarza przyjęć - dodatkowy numer telefonu 510 160 922
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – zalecenia Jak ochronić się przed koronawirusem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
Zachowaj dystans (min. 1,5 m).
Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji.
Przestrzegaj ograniczeń.

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590
Jak zapobiegać zakażeniu? Więcej informacji
Badania diagnostyczne w kierunku
koronawirusa
Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ
w Brzesku wykonuje odpłatne badania w kierunku SARS-CoV-2 wymazowe:
genetyczne metodą RT-PCR i test antygenowy
oraz badania serologiczne z krwi (przeciwciała IgA/IgM/IgG)

BADANIA KOMERCYJNE - SARS-COV-2
Dyrekcja SPZOZ w Brzesku zatrudni • lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii, endokrynologii – do pracy w oddziale i poradniach specjalistycznych, • lekarzy medycyny rodzinnej, pediatrów i internistów - do pracy w POZ, • lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - do pracy w poradni • lekarza alergologa - do pracy w poradni • lekarzy internistów i lekarzy rezydentów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych • Pilnie: pielęgniarkę opieki długoterminowej w warunkach domowych i pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną Więcej informacji Slide mężczyzna na tle dwóch kobiet z logo i hasłem programu profilaktyka 40 plus na niebieskim tle Slide Więcej informacji
Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Naszą misją jest ratowanie i przywracanie zdrowia oraz niesienie ulgi w cierpieniu.
Zapewniamy ciągłość sprawowania opieki nad pacjentem, poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie w procesie leczenia i pielęgnacji. Każdy pacjent przyjmowany w naszej placówce może liczyć na fachową i szybką pomoc medyczną oraz na poszanowanie przysługujących mu praw.

Materiał filmowy o SP ZOZ w Brzesku:

Aktualności

Komunikaty, informacje o aktualnych wydarzeniach, inwestycjach i realizacjach w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Brzesku.

Czytaj dalej >

W Dniu Kobiet pragniemy życzyć wszystkim Paniom zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w codziennym życiu, spełnienia w życiu zawodowym i osobistym. Abyście zawsze były darzone…

Czytaj dalej >
Krwiobus w SPZOZ w Brzesku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku przypominają o najbliższej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się 13 marca 2023 r. w godz.…

Czytaj dalej >
Czytaj dalej >

Ważne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Zasady monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@spzoz-brzesko.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu