Print Friendly, PDF & Email

Nasze certyfikaty i wyróżnienia (aktualne i poprzednie):

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia Certyfikat dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego    Certyfikat Uniwesyteckiej Sieci Szpitali Szkolących                  Najlepszy szpital w malopolsce - III miejsce

Certyfikat udziału w kampania Twoja krew Moje życie

Szpital przyjazny dziecku                                 Finalista konkursu Lider Informatyki

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu