Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotu zamówieniaAktualny status
28.12.201808.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.08.06.02-12-0239/16 o dofinansowanie projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.’’

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. wykonywanie badań kolonoskopowych
2. wykonywanie znieczuleń do badań kolonoskopowych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.12.201824.12.2018 zmiana terminu na 28.12.2018Zapytanie ofertowe na usługę-Gospodarowania odpadami medycznymi i specjalnymi
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , odp nr 1 , porawiony zał nr 1
zakończone
18.12.201827.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę "Opieka serwisowa oprogramowania aplikacyjnego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6,Zał7,
Zał8, Zbiorcze zestawienie ofert
zakończony
17.12.201820.12.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
17.12.201823.01.2019Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych,niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3, , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , Klucz publiczny, odp nr 1, zał nr 1 poprawiony, zał nr 2- poprawiony , sprostowanie do odp nr 1 , zał nr 1 -sprostowanie nr 2, sprostowanie 2 do odp. nr 1 , Dodatkowe informacje , zbiorcze zestawienie ofert Wynik Wynik-ponowny wybor ofert
zakonczony
17.12.201827.12.2018Przetarg nieograniczony na usługi pielęgniarskie
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 ,Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9, Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
12.12.201819.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2. w Poradni Chirurgii Urazowo - ortopedycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
12.12.201819.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych w Dziale Usprawniania Leczniczego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.12.201821.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na "Dostawę mebli biurowych, wyposażenia biurowego i domowego" Ogłoszenie, SIWZ href="http://spzoz-brzesko.pl/wp-content/uploads/2018/12/Zał-1.docx">Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6 , Odp 1, Odp2, Zbiorcze zestawienie ofert, Zb-zest-sprostowanie Wynik
zakończony
11.12.201818.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
07.12.201817.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przetarg nieograniczony na dostawę -Materiałów medycznych ,wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert , Wynik
zakończony
06.12.201814.12.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , Wynik
zakończony
04.12.201812.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
29.11.201807.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0341/18-00/261/2018/318 o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku’’ w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.11.201810.12.2018 zmiana terminu na 12.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Zał 1 , Projekt umowy , Dodatkowe informacje , Odp 1 , Odp 2 , Sprostowanie do odp. 2 , Odp 3 , Informacja do odp. 2 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.11.201805.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przetarg nieograniczony na dostawę -Materiałów medycznych , różnego sprzętu i i artykułów biurowych ,wkładów do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1-poprawiony , zał nr 2 poprawiony , Wynik
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości o powierzchni 2 m2 zlokalizowanej w SPZOZ Brzesko , ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości o łącznej powierzchni 1 m 2 zlokalizowanej w SPZOZ Brzesko , ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem lokalu + pomieszczenia magazynowego o łącznej powierzchni 25,20 m 2, zlokalizowanych w SPZOZ Brzesko, ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.11.201803.12.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Zestawów komputerowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.11.201830.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
21.11.201829.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii:
Zadanie 1 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym
Zadanie 2 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym
Zadanie 3 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Pododdz. , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.11.201826.11.2018Zapytanie ofertowe na usługę - Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Wynik
zakończony
19.11.201826.11.2018Zapytanie ofertowe na usługi lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Wynik
zakończony
19.11.201830.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług protetycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.11.201826.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.11.201803.12.2018 zmiana terminu na 10.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę: "Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5a, Zał5b, Zał6a, Zał6b, Zał7a, Zał7b,Zał7c, Zał7d, Zał7e, Zał7f, Zał8, Zał9 Odp 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Odp-2, Załączniki do odp-2, Umowa o dofin, Opinia i zwolnienie z zastawu,Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
14.11.201822.11.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018r.

Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ - zmieniony , Zał 1 - zmieniony , Zał 2 - zmieniony , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
14.11.201823.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Zestawów komputerowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , odp nr 1 , Unieważnienie
unieważniony
14.11.201822.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę : Wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w tym:
1. System komputerowy z oprogramowaniem
2. Unit kuchenny
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 ,zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , odp nr 1 , Zbiorcze zest. ofert , Wynik
zakończony
08.11.201816.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Paliwa gazowego -gazu ziemnego
Ogłoszenie SIWZ Zał 1, Zał 2, Zał 2a, Zał 3, Zał 4, Zał 5, Zał 6, Zał 7 Odp1 Zał1 do odp1 , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
08.11.201816.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych ,środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.11.201813.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dermatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.10.201805.11.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załacznik nr 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
24.10.201805.11.2018Postępowanie przetargowe realizowane jest w ramach Umowy nr: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na dostawę "Materiałów medycznych jednorazowych" Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1- poprawiony , zał nr 2- poprawiony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończone
23.10.201829.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.10.201830.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
19.10.201829.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ręczników papierowych" Ogłoszenie SIWZ Zał-1 Zał-2 Zał-3 Zał-4 Zał-5 Zał-6 Zał-7 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynikzakończony
17.10.201826.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Wyposażenia Centralnej sterylizatorni" Ogłoszenie SIWZ Zał-1 Zał-2 Zał-3 Zał-4 Zał-5 Zał-6 Zał-7 Odp 1 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynikzakończony
15.10.201823.10.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów promujących projekt pn . "Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia"
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 projekt umowy , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Odp 1 , Odp 2 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
15.10.201823.10.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” nr RPMP.09.02.01.-12-0011/18
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
11.10.201819.10.2018
zmiana terminu na 23.10.2018
Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na: Konserwacji ,naprawie oraz usuwaniu awarii dźwigów osobowych i towarowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , Odp 1 Odp , Wynik
zakończony
10.10.201818.10.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania -Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego,szansą na poprawę jakości życia"
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , rys 1 , rys 2 , rys 3 , rys 4 , rys 5 Wynik
zakończony
05.10.201815.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 5a , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.10.201818.10.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 - grunt zlokalizowany w sąsiedztwie budynku wspólnoty mieszkaniowej z przeznaczeniem pod 1 miejsce garażowe ,grunt o powierzchni 15 m2
Ogłoszenie Wynik
zakończony
02.10.201810.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych mebli,wyposażenia domowego i biurowego
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6, Zbiorcze zestawienie ofert, Grupa kapitałowa Wynik
zakończony
26.09.201804.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.09.201804.10.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1. usług fizjoterapii
2. usług logopedycznych
3. usług psychologicznych
4. usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1,2,3 , Załącznik 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
25.09.201803.10.2018
zmiana terminu na dzień 05.10.2018
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”; nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00”.
Ogłoszenie, SIWZ , Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9 , Odp 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
24.09.201802.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.09.201828.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych:
1. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
2. w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.09.201802.10.2018Przetarg nieograniczony na -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania - " Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał-1, Zał-2, Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Zał-8, Zał-9 , zał 1a , zał 1b , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.09.201827.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
3. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
4. w Poradni Leczenia Zeza
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
20.09.201827.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.09.201826.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.09.201825.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1. usług fizjoterapii
2. usług logopedycznych
3. usług psychologicznych
4. usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3 , Zał 4 projekt umowy , Wynik
zakończony
17.09.201802.10.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , rys 1 , rys 2 , rys 3 ,rys 4 , rys 5 , Sprostowanie , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
13.09.201821.09.2018 zmiana terminu na 24.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zał nr 1 poprawiony, Odp. nr 2, Załącznik nr 1 - poprawiony, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.09.201812.09.2018 zmiana terminu na 14.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,zał nr 7 , zał nr 8 , poprawiony załacznik nr 1 , Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1 poprawiony , Sprostowanie, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.09.201812.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w kierunku diagnostyki wad wrodzonych - badań prenatalnych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załącznik nr 3 Projekt umowy , Załącznik nr 15 , Wynik
zakończony
03.09.201812.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. usług lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej
2. usług fizjoterapii
3. usług logopedycznych
4. usług psychologicznych
5. usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załącznik nr 4 projekt umowy , Załącznik nr 15 , Wynik
zakończony
31.08.201814.09.2018 zmiana terminu na 18.09.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , SIWZ , zał 1a , zał 1b , zał 2 , zał 3 , zał 4 , zał 5 , zał 6 , zał 7 , zał 8 ,zał 9 , zał 10 , odp nr 1 Odp 2,Przedmiar po korekcie, zał 1 b , zał nr 2 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik Wynik-sprostowanie
zakończony
30.08.201807.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Aparatu ultrasonograficznego do badań prenatalnych położniczo-ginekologicznych z obrazowaniem 3D/4D
Ogłoszenie , SIWZ , zał 1 , zał 2 , zał 3 , zał 4 , zał 5 , zał 6 Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończone
28.08.201807.09.2018
przesunięcie terminu na 14.09.2018
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań biochemicznych
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 , Zał 15 Reg.Prog.Zdr.Sam.Woj.Małop. , Informacja , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.08.201806.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Chirurgicznej w dziedzinie chirurgii dziecięcej
2. w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.08.201831.08.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów w ramach projektu pn. Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
24.08.201831.08.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego", nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5 , Wynik, Unieważnienie
unieważniony
20.08.201827.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
2. w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.08.201805.09.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie, SIWZ, Standardy DDOM, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. 1 - Program F-U, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10 , Sprostowanie ,
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
13.08.201821.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.08.201820.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.08.201828.08.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1a, Zał. nr 1b, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10, Odp. nr 1 , Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
03.08.201822.08.2018Przetarg ustny na dzierżawę gruntu w celu posadowienia garaży Ogłoszenie, Wynikzakończony
03.08.201814.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1, Zał. nr 1a, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8, Zał. nr 9, Zał. nr 10, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
27.07.201816.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , Standardy DDOM , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał 1-Program F-U ,zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10, Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
24.07.201831.07.2018 zmiana terminu na 03.08.2018Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i kurierskie
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3 , Informacja, Odp. nr 1, Wynik
zakończony
23.07.201831.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r

Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Modernizacja Bloku Operacyjnego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1a , zał nr 1b , zał nr 1b1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 ,
zał nr 5
, zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.07.201830.07.2018 zmiana terminu na 01.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1 , Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 5a, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Zał. nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Odp. nr 1, Odp. nr 2, Odp. nr 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
18.07.201824.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , załączniki , projekt umowy, Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
18.07.201825.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Obuwia dla personelu medycznego.
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
10.07.201820.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Ambulansu sanitarnego
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7
Odp1, Porozumienie, Odp. nr 2 , Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania
unieważniony
09.07.201819.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Energii elektrycznej
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Odp. nr. 1, Odp nr 2, Odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
09.07.201817.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.07.201824.07.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2 ,
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
06.07.201825.07.2018 zmiana terminu na 30.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ” :
Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zad nr 7
, zad nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert,Wynik
zakończony
05.07.201812.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Dziecięcym
2. w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.07.201813.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów leczniczych, Ogłoszenie, SIWZ, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3-JEDZ, Zał. nr 3-JEDZ, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6, Zał. nr 7, Odp. nr 1, Odp nr 2, Odp. nr. 3, Zał. nr 1 - zmieniony, Odp. nr 4, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynikzakończony
05.07.201812.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Pieczywa swieżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
03.07.201812.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10, Zbiorcze zestawienie ofert, Unieważnienie
unieważniony
02.07.201809.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
28.06.201806.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Wynik
zakończony
21.06.201829.06.2018 zmiana terminu na 03.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia , zał nr 1-zmieniony , odp nr 1 , zał nr 2-zmieniony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.06.201825.06.2018Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy promocyjnej - zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18, o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej"
Ogłoszenie, Zał nr 1, Zał nr 2, Zał nr 3, Zał nr 4, Zał nr 5, Zał nr 6, Zał nr 7, Zał nr 8, Zał nr 9, Wynik
zakończony
15.06.201820.06.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , zał nr 1 ,zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , Wynik
zakończone
14.06.201822.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp. 1 , Odp 2 , Wynik , Sprostowanie wyniku
zakończony
12.06.201820.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
08.06.201815.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem , Wynik
zakończony
08.06.201819.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradniach i Pracowni Endoskopii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
08.06.201820.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
05.06.201814.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wideokolonoskopu
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 Odp 1 odp nr 2 , Wynik
zakończony
05.06.201814.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.201808.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.05.201825.06.2018
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą-: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie ,SIWZ, Zał1, Zał-1a, Zał-1b,zał nr 2, zał nr 3, zał nr 4, Zał-5, zał nr 6, zał nr 7, zał nr 8, zał nr 9, Ogłoszenie - zmiana , SIWZ - zmiana , Zał nr 2 - zmiana, Zał nr 10 ,
Kosztorys ofertowy do ortopedii , odp nr 1, Odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Przedłużenie terminu Oświadczenie
zakończony
24.05.201801.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.05.201805.06.2018
zmiana terminu na 08.06.2018
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej:
1) wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu teletransmisję
2) wykonywanie opisów i ocen badań RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Dodatkowe infor. , Odp 1 , Informacja , Odp 2 , Unieważnienie
Unieważniony
22.05.201828.05.2018Zapytanie ofertowe na usługę: "Gospodarowania odpadami komunalnymi" z nieruchomości SP ZOZ w Brzesku,
Ogłoszenie ,Zał. nr 1 ,Zał. nr. 2 ,Zał. nr. 3, Wynik
zakończony
18.05.201828.05.2018Przetarg nieograniczony na Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , oswiadczenie , odp nr 1 , Wynik
zakończony
17.05.201823.05.2018Zapytanie ofertowe na :Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej ,odgromowej i osprzętu w obiektach SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
14.05.201824.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej z PCUO i SOR
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie gin i poł.
3) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
4) w Oddziale Chorób Płuc
5) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w oddziałach szpitalnych
2. w poradniach specjalistycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
09.05.201818.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 1 ,zbiorcze zestawienie ofert , <Wynik
zakończony
08.05.201816.05.2018
UWAGA: Zał nr 1 został zmieniony
Przetarg nieograniczony na dostawę Szwów chirurgicznych ,Ogłoszenie ,SIWZ ,Zał nr 1 ,Zał nr 2 ,Zał nr 3 ,Zał nr 4 ,Zał nr 5 ,Odp nr 1 , Zał nr 1 - poprawiony ,Odp nr 2 ,Zbiorcze zestawienie ofert ,Wynikzakończony
08.05.201817.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę
" Wideokolonoskopu"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Odp 1 , Unieważnienie
unieważniony
25.04.201809.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Mebli medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , odp nr 1 , odp nr 2 ,Odp nr 3 , Wynik
zakończony
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -pomieszczenia zlokalizowanego w budynku wolnostojącym-obok bramy gospodarczej o łącznej powierzchni 32 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -wydzieloną część holu głównego wraz z małym pomieszczeniem magazynowym o łącznej powierzchni 2 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
19.04.201825.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.04.201824.04.2018Zapytanie ofertowe na Usługę polegająca na wykonaniu kontroli stanu technicznego budynków.
1) budynków w zakresie elementów budynku.
2) budynków w zakresie instalacji gazowych
3) budynków w zakresie przewodów kominowych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
12.04.201822.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 ,odp nr 1 ,
zał nr 1 -poprawiony , zał nr 2-poprawiony , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 , Sprostowanie do ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostownie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
10.04.201818.04.2018 zmiana terminu na 24.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , SIWZ zmiana , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
04.04.201809.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług : Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , załączniki , projekt umowy , Wynik
zakończony
29.03.201810.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.03.201809.04.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
23.03.201827.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę - Regałów do pomieszczeń rejestracji pacjentów
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , odp nr 1 , Wynik
zakończone
22.03.201804.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych wyrobów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4zał nr 5 , zał nr 6 , zbiorcze zestawienie ofert ,Wynik
zakończony
21.03.201826.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Materiałów medycznych -pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Wynik
zakończone
20.03.201829.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych-obłożeń operacyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
19.03.201828.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę -Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizacje zadania pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizacji
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1,1 , zał nr 1,2 , zał nr 1,3 , Zał2, zał nr 3 , zał nr 4,Zał5 , zał nr 1,4Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
14.03.201822.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 ,zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
12.03.201820.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.03.201819.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym, w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
07.03.201815.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy Wynik
zakończony
07.03.201826.03.2018Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą "Wykonanie remontu pomieszczeń poradni stomatologicznej na I piętrze segmentu C w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Ogłoszenie SIWZ Program f-u Rys1 Rys2 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 Zał8 Zał9 Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
28.02.201806.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Odp 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończony
27.02.201809.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenia , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
23.02.201813.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , zał 1 , Załączniki , Projekt umowy , Dod. informacje , SWKO - poprawiony , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
22.02.201815.03.2018Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pod nazwą- Budowa przewiązki-łącznika pomiędzy segmentem A2 i A12 Szpitala w Brzesku na działce nr: 1410/19
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał 1,1 , zał nr 1,2 , zał nr 1,3 , zał 1,4 , zał nr 1,5 , zał nr 1,6 , zał nr 1,7 , zał nr 1,8 , zał nr 1,9 , zał nr 1,10 , zał nr 1,11 , zał nr 1,12 , zał nr 1,13 , zał nr 1,14 , zał nr 1,15 , zał nr 1,16 , zał nr 1,17 , zał nr 1,18 , zał nr 1,19 , zał nr 1,20 , zał nr 1,21 , zał nr 1,22 , zał nr 1,23 , zał nr 1,24 , zał nr 1,25 , zał nr 1,26 , zał nr 1,27 , zał nr 1,28 , zał nr 1,29 , zał nr 1,30 , zał nr 1,31 , zał nr 1,32 , zał nr 1,33 , zał nr 1,34 , zał nr 1,35 , zał nr 1,36 , zał nr 1,37 , zał nr 1,38 , zał nr 1,39 , zał nr 1,40 , zał nr 1,41 , zał nr 1,42 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9,Zbiorcze zestawienie ofert . Wynik
zakończony
22.02.201802.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Immunoglobuliny
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
13.02.201821.02.2018 zmiana terminu na 26.02.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , Sprostowanie , odp nr 1 , odp nr 2 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , zał nr 4-zmiana , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
09.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Odp 1 , Odp 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.201823.02.2018 zmiana terminu na 02.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę " Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego" Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4a Zał4b Zał5a Zał5b Zał6a Zał6b , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,Odp 1 , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zał 10 , Zał 11 , Zał 12 , Zał 13 , Zmieniony Załącznik 1 Formularz ofert ogólny , Kalkulacja ceny do Załacznika 1 Formularza oferty , SIWZ zmieniony Odp2 Odp3 Odp4 Zbiorcze zestawienie ofert Zał.1-Grupa kapitałowa , Wynikzakończony
07.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Produktów mleczarskich i produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
01.02.201812.02.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
31.01.201809.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Odp 1 , Zb. zest. ofert , Wynik
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Odp 1 , Sprostowanie do odp 1 , Zb. zest. ofert , Wynik , sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ambulansu typu C - 1 kpl"

Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 , odp nr 1 , odp nr 2 Odp3 Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.01.201805.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "kardiomonitorów"
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Wynik
zakończony
17.01.201826.01.2018Przetarg nieograniczony na :Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zał nr 1 nowy , zał nr 2 nowy , spis noszy i krzesełek , Sprostowanie , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.01.201823.01.2018Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie Umowy nr: POIS.09.01.00-00-0012/16-00/216/1653 o dofinansowanie projektu pn: „ Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”Przetarg nieograniczony na dostawę "Urządzeń medycznych" ( Respirator stacjonarny; defibrylator)
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5
Odp1 , Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
10.01.201818.01.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Opieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 Zbiorcze zestawienie ofert Zał.1 Wynik
zakończony
20182018Dostawy, usługi, roboty budowlane Plan
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu