Print Friendly, PDF & Email

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
– ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ W POWIECIE BRZESKIM

Co warto wiedzieć na ten temat?

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy poradni lekarza rodzinnego tj. od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz całodobowo w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej Pacjenci mogą korzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego).
Są to najczęściej sytuacje, gdy:
1) nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale samopoczucie odbiega od “stanu normalnego”;
2) zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
3) Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę, która jest świadczona:
– ambulatoryjnie
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
– telefonicznie.

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze  (strona internetowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory będąc np. w podróży, czy z innych powodów przebywający poza domem może wybrać dowolną placówkę w województwie.
W przypadku konieczności wizyty lekarza, pielęgniarki w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza, pielęgniarkę z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie pobytu lub zamieszkania.

NA TERENIE  POWIATU BRZESKIEGO POMOC W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, CZYLI PO ZAMKNIĘCIU PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZABEZPIECZA:
Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Lokalizacja
– parter budynku Przychodni Rejonowej w Brzesku
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
Gabinety Lekarskie – tel.  14 66 21 372,
Gabinety pielęgniarskie – tel.  14 66 21 148

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu