Print Friendly, PDF & Email
DataTermin składania ofertyOpis przedmiotu zamówieniaAktualny status
28.12.201602.01.2017Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.12.201602.01.2017Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chir.Uraz.-ortop.
2. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.12.2016Rok 2017Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017Plan dotyczący dostaw, usług i robót budowlanychRealizacja w roku 2017
20.12.201623.12.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.12.201630.12.2016Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68- grunt o powierzchni 20 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
15.12.201628.12.2016
zmiana terminu na 29.12.2016
Przetarg nieograniczony na dostawę "Różnych wyrobów medycznych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5, Odp 1 , Zał 1 poprawiony , Zał 2 poprawiony , Odp 2 , Informacja , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
13.12.201616.12.2016Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjno - pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Podręcznik , Księga Ident.Wizualnej , Wynik
zakończone
13.12.201621.12.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Produktów zwierzęcych ,mięsa i produktów mięsnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , Wynik
zakończony
12.12.201615.12.2016Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców ,warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Wynik
zakończone
06.12.201616.12.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.12.201608.12.2016Zapytanie ofertowe na dostawę -Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończone
30.11.201615.12.2016Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 pomieszczenie o powierzchni 0,5 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończone
30.11.201615.12.2016Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68- grunt o powierzchni 80 m2
Ogłoszenie , Wynik
zakończone
25.11.201605.12.2016Przetarg nieograniczony na usługę -Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,zał nr 7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.11.201606.12.2016
zmiana terminu 07.12.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2 ,3, 4 , Projekt umowy , Odp 1 , Odp 2 , Odp 3 , Wynik
zakończony
21.11.201628.11.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
Unieważniony
21.11.201630.11.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w Bloku Operacyjnym
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. w Gabinecie Pielęgniarki Środowiskowej POZ
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.201625.11.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.11.201621.11.2016Przetarg nieograniczony na dostawę " Energii elektrycznej",
Ogłoszenie,SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3,Zał4,Zał5 Zestawienie ofert Wynik
zakończony
09.11.201615.11.2016Zapytanie ofertowe na dostawę -Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Wynik , Sprostowanie do zawiadomieni , Unieważnienie
unieważnione
08.11.201622.11.2016Zapytanie ofertowe na "Modernizację pompowni z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie,Zał1,Zał2,Zał3Wynik
zakończony
03.11.201618.11.2016
zmiana terminu na 22.11.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie ,SWKO, Zał 1 , Załączniki , Projekt umowy, Informacje dodat , Odp 1 , Odp 2 , Odp 3 , Odp 4 , Odp 5 , Odp 6 , Zbiorcze zest. ofert , Wynik
zakończony
03.11.201615.11.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Produktów farmaceutycznych", Ogłoszenie,SIWZ, Zał1,Zał2,Zał3,Zał4,Zał5 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynikzakończony
28.10.201610.11.2016Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej", Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5,Odp1Ogł-sprost Odp2Wynikzakończony
26.10.201604.11.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.10.201607.11.2016Przetarg nieograniczony na dostawę Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 5a , Zał 5b , Odp 1, Sprostowanie , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
18.10.201602.12.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Urządzeń medycznych - sprzętu jednorazowego użytku
Ogłoszenie,Ogłoszenie-zmiana,SIWZ,Zał1,Zał2,Zał3,Zał4,Zał5 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 , odp nr 5 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
11.10.201617.10.2016Zapytanie ofertowe na:Usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych
Ogłoszenie ,Wynik
zakończone
06.10.201613.10.2016
zmiana terminu na 18.10.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Informacja , Wynik
zakończony
03.10.201607.10.2016Zapytanie ofertowe na dostawę "Sprzętu komputerowego"
Ogłoszenie,Załącznik nr1,Załącznik nr2 Odp1 , Wynik
zakończone
29.09.201605.10.2016Zapytanie ofertowe na usługę-Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno -wentylacyjnych,wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie , Wynik
zakończone
28.09.201605.10.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
OgłoszenieSWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.09.201611.10.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie ,SIWZ ,Zał1 , zał nr 2 , zał nr2a , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 Odp1 Odp2 Zbiorcze zestawienie ofertZb.zest.ofert , Wynik
zakończony
21.09.201626.09.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.09.201627.09.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza kierującego Oddziałem
2. w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy Oddział , Projekt umowy Poradnia , Wynik
zakończony
20.09.201629.09.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Produktów leczniczych, opatrunków specjalistycznych, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał1cd Zał1cd. Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 , odp nr 1 , Sprostowanie , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
16.09.201626.09.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Szczepionek"
Ogłoszenie SIWZ Zał1
Zal2
Zal3 Zal4 Zal5 , Zbiorcze zest. ofert , Wynik
zakończony
16.09.201623.09.2016Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z montażem balustrady wolnostojącej wzdłuż chodnika do szpitala
Ogłoszenie , Zał 1 , Odp 1 , Zdjęcie 1 , Zdjęcie 2 , Zdjęcie 3 , Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważnione
15.09.201622.09.2016Zapytanie ofertowe na dostawę "Ręczników papierowych do rąk"
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Odp 1 , Odp 2 , Wynik
zakończony
14.09.201621.09.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.09.201620.09.2016Zapytanie ofertowe na usługę-Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno -wentylacyjnych,wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie , zał nr 1 , odp nr 1 , odp nr 2 , projekt umowy , Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
unieważnione
12.09.201620.09.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
2. Domowe Leczenie Tlenem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
31.08.201608.09.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Implantów ortopedycznych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Odp 1 , Odp 2, Zał 2 poprawiony , Wynik
zakończony
24.08.201601.09.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Szczepionek"
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6Zał7 , Wynik
zakończony
10.08.201623.08.2016Zapytanie ofertowe na
"Modernizację pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie Zał1 Zał2 , , Unieważnienie zapytania ofertowego
unieważnione
09.08.201619.08.2016Przetarg nieograniczony na dostawę " Zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym"
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 Odp1 Odp2 , Wynik
zakończony
04.08.201611.08.2016Zapytanie ofertowe na usługę-Usługi pocztowe i kurierskie.
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , odp nr 1 , WynikWynik
zakończone
29.07.201604.08.2016Zapytanie ofertowe na dostawę-Nefroskopu z wyposażeniem
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
28.07.201605.08.2016Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni rezonansu magnetycznego
Ogłoszenie Formularz oferty Rys. Umowa najmu Umowa na badania Odp 1 Wynik
zakończony
06.07.201614.07.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
2. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.07.201612.07.2016Zapytanie ofertowe na dostawę-Pieczywa świeżego wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
06.07.201614.07.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Implantów ortopedycznych"
Ogłoszenie SIWZ Zal1 Zal2 Zal3 Zal4 Zal5 Zal6 Zal7 Odp1 , Odp 2 , Odp 3 , Wynik
zakończone
28.06.201606.07.2016Zapytanie ofertowe na dostawę " Obuwia ochronnego"
Ogłoszenie Zal1 Odp.1 Odp2 , Wynik
zakończony
28.06.201630.06.2016Zapytanie ofertowe na usługę" Ochrony obiektu"
Ogłoszenie Zal1 Wynik
zakończony
23.06.201601.07.2016Zapytanie ofertowe na dostawę: Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , Wynik
zakończone
21.06.201629.06.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyrobów diagnostycznych"
Ogłoszenie SIWZ Zal1 Zal2 Zal3 Zal4 Zal5a Zal5b Zal6 Zal7 Odp.1 Wynik
Zakończony
17.06.201601.08.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6a , zał nr 6b , zał nr 7, Odp nr 1 Odp2 Odp3 Odp4 Odp5 Odp6 Odp7 , Odp 8 , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
15.06.201622.06.2016Zapytanie ofertowe na dostawę " Myjni do obuwia operacyjnego oraz myjnia do narzędzi chirurgicznych" Ogłoszenie Zal1 Wynikzakończony
08.06.201621.06.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.06.201615.06.2016Zapytanie ofertowe na dostawę-Owoców,warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończone
07.06.201609.06.2016Zapytanie ofertowe na -Kompleksową obsługę prawną Zamawiającego wykonywaną przez Radcę Prawnego Zaproszenie Zal_1 Formularz oferty Wynikzakończony
07.06.201623.06.2016
zmiana terminu na 30.06.2016
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ w Brzesku, Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6, Zal7, Zal8 Zal9, Zal10 Odp1 Odp2 Wynikunieważniony
06.06.201616.06.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
3. w pozostałych oddziałach szpitalnych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.06.201614.06.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Pracowni USG
2. w Oddziale Chirurgii Ogólnej z PCUO w zakresie ortopedii i traumatologii na rządu ruchu
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy na kierowanie Pododdziałem , Wynik
zakończony
31.05.201608.06.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
31.05.201608.06.2016Zapytanie ofertowe na dostawę - Pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , odp nr 1 , zał nr 3- projekt umowyodp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończone
30.05.201608.06.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, odp nr 1 , Wynik
zakończony
25.05.201603.06.2016Przetarg nieograniczony na dostawę - Urządzen medycznych
Ogłoszenie ,SIWZ, zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 Odp1 , Wynik
zakończony
19.05.201631.05.2016Przetarg nieograniczony -Kompleksowa obsługa działalności prosektoryjnej Ogłoszenie SIWZ Zal1 Zal2 Zal3 Zal4 Zal5 Zal6 , Wynik , Unieważnienie unieważnienie
16.05.201624.05.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Wynik
zakończony
13.05.201619.05.2016Zapytanie ofertowe na usługę -Gospodarownie odpadami komunalnymi
Ogłoszenie , zał nr 1 , zał nr 2 , Wynik
zakończony
12.05.201620.05.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w NiŚOZ
2. w SOR
Ogłoszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.05.201631.05.2016Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. - Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ w Brzesku Ogłoszenie SIWZ Zal1 Zal2 Zal3 Zal4 Zal5 Zal6 Zal7 Zal8 Zal9 Zal10 Wynikzakończony
10.05.201623.05.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziałach i Ośrodkach Rehabilitacji
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.05.201619.05.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Dziecięcej
2. w Poradni Ogólnej
3. w Poradni Medycyny Pracy
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy Por Med Pracy , Wynik
zakończony
06.05.201617.05.2016 zmiana terminu na 18.05.2016Przetarg nieograniczony na dostawę - Materiałów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, odp nr 1 , Informacja dodatkowa , zał nr 1 po zmianie , odp nr 2 , Wynik
zakończony
28.04.201620.05.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2,3,4 , Projekt umowy , Dodatkowe informacje , Odp 1 , Wynik
zakończony
27.04.201609.05.2016Przetarg nieograniczony na -Zakup paliw do pojazdów samochodowych w SPZOZ Brzesko
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończony
26.04.201612.05.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej : wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik , Unieważnienie
unieważniony
20.04.201620.05.2016Pisemny przetarg nieograniczony na " Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni Rezonansu Magnetycznego" Ogłoszenie Formularz oferty Umowa najmu Rysunek-rzut przyziemia Odp1 Wynikzakończony
19.04.201627.04.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Szwów chirurgicznych" Ogłoszenie SIWZ Zał.1 Zał.2Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5 Zał.6 Zał.7 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , odp nr 4 , odp nr 5 , Wynik , Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.zakończony
11.04.201618.04.2016Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę -Rolet wewnętrznych
Ogłoszenie , zał nr 1, odp nr 1 , Wynik
zakończone
04.04.201608.04.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Dziecięcej
2. w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
01.04.201611.04.2016 zmiana terminu na 12.04.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 ,zał nr 6 ,
zał nr 7 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , Wynik
zakończony
16.03.201630.03.2016Zapytanie ofertowe na dostawę " Sprzętu urologicznego" Ogłoszenie Zał.1 Dodatkowe wymagania
Odp.1 Wynik
zakończony
09.03.201618.03.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
2. w Oddziale Dziecięcym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.03.201616.03.2016Zapytanie ofertowe na dostawę "Wyrobów diagnostycznych - testy paskowe"
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Odp 1 , Wynik
zakończony
08.03.201611.04.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Endoskopów" BZP Ogłoszenie SIWZ Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5 Zał.6 Zał.7 Odp.1 Sprostowanie , Wynik , Wynik dla zadania nr 2zakończony
04.03.201614.03.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Sprostowanie , zał nr 1 po sprostowaniu , odp nr 1 , Wynik
zakończony
02.03.201611.03.2016Zapytanie ofertowe na dostawę " Tabletów medycznych do karetki z osprzętem i stacją dokującą" Ogłoszenie Zał1 , odp nr 1 Wynikzakończony
02.03.201610.03.2016Przetarg nieograniczony na dostawę "Zestawów medycznych"
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Odp 1 , Odp 2 , Zał 1 poprawiony , Zał 2 poprawiony , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Wynik
zakończony
02.03.201610.03.2016Przetarg nieograniczony na dostawę - Produktów mleczarskich,ryb warzyw mrożonych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
odp nr 1
, Wynik
zakończony
02.03.201607.03.2016Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pod nazwą " Remont posadzki- położenie wykładziny obiektowej w Oddziale Gin-Poł oraz Oddziale Rehabilitacji Ogłoszenie Zał1 Dodatkowe informacje , Wynik zakończone
24.02.201610.03.2016Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Remont holu i korytarza od wejścia głównego SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Zał6 Zał7 Zał8 Zał9 P1 P2 P3 P4 P5 Odp1 Odp2 Wynik
zakończony
23.02.201603.03.2016Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 Odp1 , Wynik
zakończony
22.02.201602.03.2016
zmiana terminu na 18.03.2016
Przetarg nieograniczony na usługę " Pośrednictwa finansowego" Ogłoszenie SIWZ Zał1 Zał2 Zał3 Zał4 Zał5 Bilans1 RZiS1 Bilans2 RZiS2 , Informacja , Informacja o zmianie terminu składania ofert , odp nr 1 , Uchwała Rady Powiatu z 2014 , Uchwała Rady Powiatu z 2015 , Bilans Aktywa 2015-2019 , Bilans Aktywa 2015 , Rachunek zysków i strat-2015-2019 , Uchwała Rady Społecznej nr 26/2016 , Stan należności SPZOZ , Bilans Aktywa za 2015 , Plan finansowy za 2015 , Umowa o przelewie wierzytelności na zabezpieczenie , Wynikzakończony
19.02.201629.02.2016Przetarg nieograniczony na dostawę Materiałów medycznych-obłożeń operacyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.02.201623.02.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej z PCUO
2. w SOR
Ogloszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.02.201623.02.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Onkologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.02.201622.02.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.02.201622.03.2016Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6a , zał nr 6b , zał nr 7 Odp.1, Odp 2 , Odp 3 , Zał 1 poprawiony , Zał 2 poprawiony , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Odp 4 , Odp 5 , Odp 6 , Odp 7 , Wynik
zakończony
02.02.201610.02.2016Przetarg nieograniczony na dostawę " Środków immunosupresyjnych" Ogłoszenie SIWZ Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5 Zał.6 Zał.7 , Wynikzakończony
01.02.201608.02.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy, Informacja , Wynik
zakończony
22.01.201603.02.2016Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pod nazwą " Remont korytarza komunikacyjnego- piętro I i piętro III w segmencie B Szpitala" Ogłoszenie Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Odp1 Wynikzakończony
22.01.201629.01.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.01.201629.01.2016
zmiana terminu na 03.02.2016
Przetarg nieograniczony na usługę-Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , zał nr 1 po zmianie , Wynik
zakończony
20.01.201627.01.2016Zapytanie ofertowe na dostawę - Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Odp 1 , Odp 2 , Wynik
zakończony
20.01.201628.01.2016Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
2. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy Poradnia , Projekt umowy SOR , Wynik
zakończony
15.01.201626.01.2016Przetarg nieograniczony na dostawę " Opatrunków" Ogłoszenie SIWZ Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5 Zał.6 Zał.7 Odp.1 Odp.2 Odp.3 , Wynikzakończony
14.01.201625.01.2016
Zmiana terminu na
28.01.2016
Przetarg nieograniczony na dostawę " Serwera oraz macierzy" Ogłoszenie SIWZ Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5 Zał.6 Zał.7 Sprostowanie Odp.1 Ogł-zmiana Odp.2 Wynikzakończony
08.01.201619.01.2016
zmiana terminu na 21.01.2016
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Przesunięcie terminu , Wynik
zakończony
05.01.201619.01.2016Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 pomieszczenie o powierzchni 29,80 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu