Print Friendly, PDF & Email
  1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
  3. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej kwalifikowani są przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny pacjenta uzyskali od 0 do 40 punktów.
  4. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, o którym mowa w obwiązujących przepisach; pacjent lub jego rodzina lub opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej w trakcie wizyty u pacjenta, zmian w jego stanie zdrowia świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest ona do:
    1) niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent,
    2) w razie konieczności – do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego.
  6. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń oraz w ramach bieżącej współpracy w okresie objęcia opieką, o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej piel. Beata Rembowska

tel.  519067795

piel. Edyta Grodzka

tel. 797029502

piel. Teresa Polowiec

tel. 797029501

piel. Barbara Rubin

tel.  797029500

piel. Krystyna Czop

tel. 509508234

Poniedziałek 8.00-15.35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 08:00-15:35
Wtorek 8.00-15.35 8.00-15.35 12.25-20,00 8,00-15,35 08:00-15:35
Środa 12.25-20,00 8.00-15.35 8,00-15,35 8,00-15,35 12.25-20.00
Czwartek 8,00-15,35 8.00-15.35 8,00-15,35 12.25-20.00 08:00-15:35
Piątek 8,00-15,35 12.25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 08:00-15:35
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej piel. Izabela Kucmierz 

tel. 609923270

piel. Ewa Zyznawska

tel. 507191379

piel. Celina Knap

tel. 697772997

piel. Monika Górka

tel. 519400491

piel. Halina Stachoń

tel. 691774216

Poniedziałek 14,00-20,00 8,00-15,35 12,25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35
Wtorek 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Środa 14,00-20,00 12,25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Czwartek 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 12,25-20,00 12,25-20,00
Piątek 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Piątek 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35

 

Gabinet Pielęgniarki
Opieki Długoterminowej
piel. Monika Migda

tel. 781350294

piel. Anna Kukułka

tel. 781350294

piel. Elżbieta Rams

tel. 517320811

Poniedziałek 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Wtorek 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Środa 12,25-20,00 12,25-20,00 8,00-15,35
Czwartek 8,00-15,35 8,00-15,35 12,25-20,00
Piątek 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Ważne telefony:
Rejestracja pacjentów:
tel./fax: 14 66 21 223;

Lokalizacja:
Budynek E – parter , gabinet E21.

8.00-15.35
8.00-15.35
8.00-15.35
12.25-20,00
8,00-15,35

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu