Print Friendly, PDF & Email

ADMINISTRACJA MEDYCZNA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Koordynator ds. realizacji pakietu onkologicznego
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Dział Organizacji, Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Kierownik Działu
mgr inż. Katarzyna Chmielarz
tel. (14) 66 21 439

 • Sekcja Organizacji, Rozliczeń i Obsługi Umów
  tel. (14) 66 21 428
 • Sekcja Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt
  Kierownik – mgr Izabela Duch
  tel. (14) 66 21 270

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
lek. Krzysztof Janusz – specjalista chorób zakaźnych
mgr Danuta Pabian – specjalista do Spraw Epidemiologii
mgr inż. Danuta Martyna – Łuciów – specjalista ds. mikrobiologii
mgr Krystyna Macheta-Niemiec – specjalista do spraw epidemiologii
tel. (14) 66 21 433

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr inż. Marta Bednarz
tel. (14) 66 21 377

Szpitalny Koordynator ds. Przeszczepów
mgr Elżbieta Płaneta
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
tel. (14) 66 21 484

ADMINISTRACJA

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu
mgr Elżbieta Gasińska-Batko
tel. (14) 66 21 437
fax (14) 66 21 155

Dział Zarządzania Personelem
Kierownik Działu
mgr Katarzyna-Świerczek-Mleczko
tel. (14) 66 21 432
tel. (14) 66 21 445
fax. (14) 66 30 606

 • Sekcja Płac
  Kierownik mgr Barbara Pawełek
  tel. (14) 66 21 443

Dział Finansowo-Księgowy:

 • Sekcja Finansowo-Księgowa
  p.o. Kierownika mgr Anastazja Hosaniak
  tel. (14) 66 21 447
 • Sekcja Kosztów, Analiz i Wyceny Procedur Medycznych
  Kierownik Zofia Majcher
  tel. (14) 66 21 450

Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. (14) 66 21 429

Dział Techniczno-Logistyczny
Kierownik Działu
inż. Paulin Świerad
tel. (14) 66 21 215

 • Sekcja Konserwacji i Modernizacji
  Kierownik Janusz Put
  tel. (14) 66 21 202

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Działu
mgr Monika Mikołajek-Burek
tel. (14) 66 21 430

 • Sekcja Dietetyki i Żywienia
  Kierownik Halina Skura
  tel. (14) 66 21 216

Biuro IT
Kierownik mgr inż. Sabina Nizioł
tel. (14) 66 21 135

Radca Prawny
mgr Alicja Rosiek
mgr Wojciech Nykiel

tel. (14) 66 21 184

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Inspektor ds. BHP
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Specjalista ds. BHP
mgr inż. Monika Wątroba
tel. (14) 66 21 208

St. Referent ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Koordynator ds. Dostępności
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
mgr Mateusz Mucha
tel. (14) 66 21 205

Inspektor Ochrony Danych,
mgr Monika Mikołajek-Burek
tel. (14) 66 21 270

Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
mgr inż. Ryszard Janicki
tel. (14) 66 21 184

Kapelan Szpitalny
ks. mgr Józef Waśko

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu