Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego
mgr Marzena Struzik
mgr Elżbieta Wawrykiewicz – kierownik zespołu /wodolecznictwo/


DZIAŁ USPRAWNIANIA LECZNICZEGO czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00 realizuje świadczenia medyczne w zakresie kompleksowej rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu t.j.:

 • fizykoterapia:
 • elekrolecznictwo:
  prądy diadynamiczne
  prądy interferencyjne
  prądy TENS
  prądy Traberta
  prądy Kotza
  prąd galwaniczny/jonoforeza
  elektrostymulacj a
 • laseroterapia
 • magnetoterapia:
  magnetronik viofor
 • światlolecznictwo
  naświelanie promieniami IR
  lampa sollux
  naświetlanie promieniami UV
  lampa kwarcowa
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości terapuls /diatermia krótkofalowa
 • ultradźwięki – ultrafonoforeza
 • hydroterapia:
  masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
  masaż hydropowietrzny
  masaż mechaniczny
  aquawibron
  bicze wodne
 • masaż klasyczny – częściowy i całkowity
 • ciepłolecznictwo, okłady parafinowe / termożele
 • kinezyterapia:
  ćwiczenia bierne i bierne redresyjne
  ćwiczenia czynne wolne i oporowe
  ćwiczenia w odciążeniu
  ćwiczenia w/g metod neurofizjologicznych (metodą Bobath i Voyty)

Ważne telefony:
– Wodolecznictwo (lokalizacja – niski parter) – 14 66 21 240
– Fizykoterapia (lokalizacja – III piętro budynku szpitala) – 14 66 21 419

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej są udzielane również w Gabinecie Fizjoterapii w Woli Dębińskiej w budynku Ośrodka Zdrowia (tel. 14 66 58 564):

    Magdalena Marcinów  
Poniedziałek   08:00 – 15:35  
Wtorek   10:25 – 18:00  
Środa   08:00 – 15:35  
Czwratek   10:25 – 18:00  
Piątek   08:00 – 15:35  

REJESTRACJA PACJENTÓW NA TERMINY odbywa się (Dział Usprawniania Leczniczego w Brzesku i Gabinet Fizjoterapii w Woli Dębińskiej):

–  osobiście, telefonicznie  (tel. 14 66 21 390, 14 66 21 357, 14 66 21 380, 14 66 21 396, 14 66 21 180), przez osoby trzecie, elektronicznie poprzez e-mail   rejestracja@spzoz-brzesko.pl

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu