Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
23.02.202405.03.2024Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy pn: „Środki antyseptyczne dezynfekcyjne”
Dokumenty do postępowania
trwa
14.02.202422.02.2024
UWAGA: zmiana terminu na 27.02.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
trwa
09.02.202419.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn: „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, wulkanizacji, obsługi technicznej oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
zakończony
05.02.202414.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: "Testów do badań mikrobiologicznych"
Dokumety postępowania
zakończony
01.02.202409.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na dostawy pn: "Testy diagnostyczne"
Dokumenty do postępowania
zakończony
31.01.202408.02.2024
Uwaga zmiana terminu na 12.02.2024 r.
Tryb podstawowy bez negocjacji -art.275 pkt ustawy Pzp na dostawę " Przenośnego aparatu ultrasonograficznego"
Dokumenty postępowania
zakończony
26.01.202405.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na dostawy pn: „Produkty mleczarskie oraz produkty głęboko mrożone”
Dokumenty do postępowania
zakończony
22.01.202430.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
19.01.202429.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202429.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.01.202425.01.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na dostawy pn: "Testy diagnostyczne"
Dokumenty do postępowania
zakończony
17.01.202425.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1) w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
2) w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączmiki , Załącznik nr 3 projekt umowy dla Kierownika , Załącznik nr 3a projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.2024Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Plan postępowań 2024
12.01.202422.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.01.202419.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Tomografii Komputerowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy, Wynik
zakończony
10.01.202418.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług
Elektroradiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.01.202408.02.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę pn: Środki immunosupresyjne,
Dokumenty do postępowania
trwa
08.01.202416.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
04.01.202412.01.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na usługę pn."Kompleksowe świadczenie usług pralniczych"
Dokumenty przetargowe
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu