Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
11.06.202416.07.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp na dostawę:
"Różnych urządzeń i produktów medycznych - sprzęt jednorazowego użytku" DZP-271-9-U/24
Dokumenty do postępowania
trwa
05.06.202410.07.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp na dostawę:
"Różnych urządzeń i produktów medycznych - sprzęt jednorazowego użytku"

Dokumenty do postępowania
trwa
04.06.202412.06.2024Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn. „Naprawa aparatury i sprzętu medycznego”
Dokumenty do postępowania
trwa
28.05.202405.06.2024Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn. „Wykonywanie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego”
Dokumenty do postępowania
trwa
23.05.202403.06.2024Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn. „Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem
zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych”
Dokumenty do postępowania
trwa
22.05.202425.06.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp na dostawę - "Urządzeń medycznych"
Dokumenty do postępowania
trwa
17.05.202427.05.2024Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia Pracowni Bronchoskopii w Budynku D SP ZOZ w Brzesku"

Dokumenty do postępowania
unieważniony
17.05.202424.05.2024Zapytanie ofertowe na usługę: "Naprawa sprzętu medycznego"
Zaproszenie do składania ofert- dokumenty, Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
15.05.202423.05.2024Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: "Zestawów diagnostycznych"
Dokumenty do postępowania
zakończony
13.05.202412.06.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp na dostawę- " Aparatów do anestezji i resuscytacji"
Dokumenty postępowania
trwa
30.04.202408.05.2024Tryb podstawowy bez negocjacji-art 275 pkt 1 na „Dostawę paliw do pojazdów i maszyn dla potrzeb SP ZOZ w Brzesku”

Dokumenty do postępowania
zakończony
26.04.202407.05.2024
Uwaga: zmiana terminu na 09.05.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji-art 275 pkt 1 na dostawę "Rękawic chirurgicznych"
Dokumenty postępowania
zakończony
18.04.202426.04.2024Zapytanie ofertowe na usługę: Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej.
Zapytanie ofertowe + załączniki; Odp nr 1 Informacja o złożonych ofertach Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.04.202425.04.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art.275 pkt w ustawy Pzp na dostawę " Różnych produktów spożywczych"
Dokumenty postępowania
zakończony
11.04.202419.04.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: "Odczynników do badania Krwi"
Załączniki do SWZ
zakończony
10.04.202419.04.2024
UWAGA zmiana terminu na 24.04.2024 r.
Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę:
"Ambulansu sanitarnego typu C z dodatkowym wyposażeniem"
Dokumenty postępowania
zakończony
03.04.202411.04.2024
Uwaga zmiana terminu
na 12.04.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę „Wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego”
Dokumenty do postępowania
zakończony
29.03.202430.04.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Dokumenty postępowania
zakończony
27.03.202429.04.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art 132 ustawy Pzp na dostawę pn: Endoskopy
Dokumenty postępowania
zakończony
21.03.202403.04.2024Tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału Urologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Dokumenty do postępowiania
zakończony
21.03.202404.04.2024
Uwaga: Zmiana terminu
na 05.04.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Materiałów opatrunkowych"
Dokumenty postępowania
zakończony
08.03.202418.03.2024
UWAGA: zmiana terminu na 20.03.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku” – II postępowanie
Dokumenty do postępowania
zakończony
08.03.202408.04.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę pn: "Dostawa urządzeń medycznych: Aparaty ultrasonograficzne,
Aparat RTG z ramieniem C"
Dokumenty do postępowania
zakończony
07.03.202413.03.2024Zapytanie ofertowe na dostawę pn. "Artykuły elektryczne"
Zaproszenie do składania ofert + załączniki, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o wyborze
zakończony
05.03.202418.03.24
UWAGA: zmiana terminu na 21.03.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę Ambulansu z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
Dokumenty postępowania
unieważnione
28.02.202403.04.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę pn: "Implanty ortopedyczne"
Dokumenty do postępowania
zakończony
23.02.202405.03.2024
UWAGA: zmiana terminu na 11.03.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy pn: „Środki antyseptyczne dezynfekcyjne”
Dokumenty do postępowania
zakończony
14.02.202422.02.2024
UWAGA: zmiana terminu na 27.02.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
unieważnione
09.02.202419.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługi pn: „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, wulkanizacji, obsługi technicznej oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”
Dokumenty do postępowania
zakończony
05.02.202414.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji-art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: "Testów do badań mikrobiologicznych"
Dokumety postępowania
zakończony
01.02.202409.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na dostawy pn: "Testy diagnostyczne"
Dokumenty do postępowania
zakończony
31.01.202408.02.2024
Uwaga zmiana terminu na 12.02.2024 r.
Tryb podstawowy bez negocjacji -art.275 pkt ustawy Pzp na dostawę " Przenośnego aparatu ultrasonograficznego"
Dokumenty postępowania
zakończony
26.01.202405.02.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na dostawy pn: „Produkty mleczarskie oraz produkty głęboko mrożone”
Dokumenty do postępowania
zakończony
22.01.202430.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
19.01.202429.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.01.202429.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.01.202425.01.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na dostawy pn: "Testy diagnostyczne"
Dokumenty do postępowania
zakończony
17.01.202425.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1) w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
2) w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączmiki , Załącznik nr 3 projekt umowy dla Kierownika , Załącznik nr 3a projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.2024Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Plan postępowań 2024, zmiana nr 1; Zmiana nr 2
12.01.202422.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.01.202419.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Tomografii Komputerowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy, Wynik
zakończony
10.01.202418.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług
Elektroradiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.01.202408.02.2024Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę pn: Środki immunosupresyjne,
Dokumenty do postępowania
zakończony
08.01.202416.01.2024Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
04.01.202412.01.2024Tryb podstawowy bez negocjacji -art 275 pkt ustawy Pzp na usługę pn."Kompleksowe świadczenie usług pralniczych"
Dokumenty przetargowe
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu