Print Friendly, PDF & Email

KONTAKT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku od 1.12.2016r. uruchomił

Punkt Konsultacyjny pacjentów ze stomią.

Porad udziela personel Oddziału Chirurgii Ogólnej.

czwartek w godz.  13:00 – 14:00 (piel. Jadwiga Gzyl)

Telefon kontaktowy:   14 66 21 481

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu