Print Friendly, PDF & Email

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZESKU OSOBOM UBEZPIECZONYM zgodnie z USTAWĄ z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
B E Z P Ł A T N I E UDZIELA W RAMACH PODPISANYCH UMÓW z MAŁOPOLSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH i ZAKRESACH:

I. LECZNICTWO SZPITALNE
a) ODDZIAŁY STACJONARNE
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (V piętro)
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej (V piętro)
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (V piętro)
Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym (IV piętro)
Urologiczny (IV piętro)
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (III piętro)
Chorób Płuc (w podwórzu)
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii (II piętro)
Dziecięcy (I piętro)
Szpitalny Oddział Ratunkowy (parter)
b) ODDZIAŁY DZIENNE
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci (parter, gabinet nr 016 (obok Apteki Szpitalnej))
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (III piętro, gabinet nr 321,323)
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu ( lokalizacja w budynku usytuowanym obok głównego obiektu szpitala)
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej (parter)
II. ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO: SPECJALISTYCZNE, PODSTAWOWE miejsce stacjonowania: Brzesko, Czchów, Szczurowa (świadczenia udzielane w związku z: wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia tel. nr alarmowe: 112, 999)
III. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
a). LEKARZ POZ (rodzinny)
Przychodnia Rejonowa w Brzesku:
– Poradnie Ogólne  (I piętro, gabinet nr: 171, 172, 174, 176, 177, 184, 185),
– Poradnia Dziecięca (parter, gabinet nr: 083, 084, 086)
Ośrodki Zdrowia:
– Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
– Ośrodek Zdrowia w Uszwi (Uszew 20)
b). PIELĘGNIARKA POZ Gabinet Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych:
– Przychodnia Rejonowa w Brzesku (I piętro)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
c). POŁOŻNA POZ: Gabinet Położnych Środowiskowo-Rodzinnych:
– Przychodnia Rejonowa w Brzesku (IV piętro, gabinet nr 464)
– Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
d). MEDYCYNA SZKOLNA (świadczenia udzielane przez pielęgniarkę szkolną – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Dyrektorami szkół)
IV. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-8.00 dnia następnego) – budynek Przychodni Rejonowej, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (parter, gabinet nr 096, 097, 098).
V. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej – (niski parter)
VI. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
PORADNIE:
Alergologiczna dla Dzieci (parter – Poradnia Dziecięca, gabinet nr 077, 086)
Chirurgiczna (II piętro, gabinet nr 281, 279)
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (II piętro, gabinet nr 283, 285, 286 )
Chorób Płuc dla Dzieci (II piętro, gabinet nr 285)
Dermatologiczna (I piętro, gabinet nr 187, 188 )
Cukrzycowa (I piętro, gabinet nr 181)
Endokrynologiczna (I piętro, gabinet nr 181)
Ginekologiczno – Położnicza w Brzesku (IV piętro, gabinet nr 468, 469) w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
Gruźlicy i Chorób Płuc (w podwórzu)
Immunologiczna (parter, gabinet nr 1)
Kardiologiczna (parter, gabinet nr 065)
Kardiologiczna dla Dzieci (IV piętro)
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (lokalizacja w budynku obok głównego obiektu szpitala)
Leczenia Zeza (II piętro, gabinet nr 275, 279)
Logopedyczna (I piętro, gabinet  nr 186)
Neurologiczna (II piętro, gabinet nr 282, 283, 284, 287)
Okulistyczna (II piętro, gabinet nr 277, 279)
Okulistyczna dla Dzieci (II piętro, gabinet nr 277)
Onkologiczna (parter, gabinet nr )
Otolaryngologiczna (II piętro, gabinet  nr 273)
Patologii Noworodka (parter – Poradnia Dziecięca, gabinet nr 078)
Pediatryczna (specjalistyczna)(I piętro, gabinet  nr 186)
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem (w podwórzu)
Rehabilitacyjna (I piętro, gabinet nr 183)
Reumatologiczna (parter, gabinet nr 1, 2, 3)
Urologiczna (parter, gabinet nr 096)
Zdrowia Psychicznego (II piętro, gabinet nr 274, 276, 277)
Zespół Leczenia środowiskowego (w podwórzu)
VII. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE:
Tomografia Komputerowa (II piętro, Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia TK)
Gastroskopia, Kolonoskopia (III piętro, Pracownia Endoskopii)
VIII. AMBULATORYJNE ZABIEGI REHABILITACYJNE (FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA)
-Dział Usprawniania Leczniczego:
a) Gabinet Fizykoterapii (III piętro, gabinet nr 357, 366)
b) Gabinet Wodolecznictwa (niski parter, gabinet nr S31)
– Gabinet Fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
IX. LECZENIE STOMATOLOGICZNE – świadczenia ogólnostomatologiczne
Przychodnia Rejonowa w Brzesku –  Poradnia Stomatologiczna  (I piętro, gabinet nr 191)
Poradnie Stomatologiczne w Ośrodkach Zdrowia:
– Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej (Wola Dębińska 172)
– Ośrodek Zdrowia w Jadownikach (Jadowniki, ul. Środkowa 2)
X. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Program profilaktyki raka piersi – badanie mammograficzne etap podstawowy (II piętro, Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia Mammograficzna)
Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy (Poradnie Ginekologiczno-Położnicze w Brzesku i Woli Dębińskiej)
Program profilaktyki chorób układu krążenia (wybrany deklaracyjnie lekarz poz)
Program profilaktyki gruźlicy (wybrana deklaracyjnie pielęgniarka poz
Program profilaktyki raka jelita grubego (III piętro, Pracownia Endoskopii).
XI. PROGRAMY LEKOWE
– LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW,
– LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS)
– LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK);
– LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
realizatorzy: Poradnia Reumatologiczna – parter, Oddział Chorób Wewnętrznych – II piętro.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu