Print Friendly, PDF & Email

(10.09.2021 r.– aktualizacja danych – ograniczenie odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych)

Ograniczenie odwiedzin w szpitalu

Z dniem 10 września 2021 r.  SP ZOZ w Brzesku wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach 13:00 – 14:00
 2. Wejście do Oddziału nadzoruje pracownik szpitala
 3. Ze względów epidemiologicznych, osoba odwiedzająca wypełnia Oświadczenie przy wejściu do oddziału
 4. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa:
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
  • do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna, pełnoletnia osoba odwiedzająca,
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
  • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne,
  • zachować dystans min. 1,5 m.,
  • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
  • czas trwania odwiedzin max. 15 min,
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
  • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
  • pacjent nie może opuszczać oddziału,
  • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
  • odwiedziny pacjentów poza ustalonymi wyżej zasadami są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.

Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

———-

Od dnia 29 maja 2021 r. przywrócone zostają odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych.

UWAGA ! Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 13:00 – 17:00,
 • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,
 • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
 • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin do max. do 30 min,
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
 • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
 • pacjent nie może opuszczać oddziału,
 • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

(Zarządzenia Dyrektora Nr 74/2021 SPZOZ w Brzesku)

Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

TELEPORADA w SPZOZ w Brzesku

Chroń siebie i swoich bliskich przed zakażeniem koronawirusem.
Jeżeli nie musisz nie zgłaszaj się osobiście do lekarza. Możesz uzyskać poradę telefoniczną.

===POZ

Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej  lekarza POZ/pielęgniarki POZ/ położnej POZ pacjentów posiadających deklaracje w SP ZOZ w Brzesku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numerem telefonu 14 66 300 05.

Pacjenci posiadający deklaracje w Ośrodku Zdrowia Uszwi/ Jadownikach/ Woli Dębińskiej powinni dzwonić do rejestracji w danym ośrodku.

===Por. Specjalistyczne

Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej lekarza specjalisty przez pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym.

Personel Rejestracji, po otrzymaniu zgody od pacjenta na ten rodzaj wizyty, poinformuje o dalszym postępowaniu i wyznaczonym przedziale czasowym, w jakim lekarz będzie się kontaktował z pacjentem.

Dodatkowy nr telefonu do zgłaszania wizyt telefonicznych – wg ustalonego terminarza przyjęć – 510 160 922.

Uwaga!
Powyższa procedura nie dotyczy pacjentów pierwszorazowych tj. tych, którzy otrzymali skierowanie do danej poradni specjalistycznej i będzie to ich pierwsza wizyta rozpoczynająca leczenie.

 

KORONAWIRUS – co warto wiedzieć! 

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Co zrobić jeżeli występują niepokojące objawy?
Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka (pow. 38 0 C), kaszel, duszność, utrata węchu i/lub smaku,
a także, jeśli miałeś bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich dniach to:

– skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ – zostaniesz poinformowany o dalszych czynnościach,

– w przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

Co oznacza bliski kontakt?

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.

 

PAMIĘTAJ!

Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów? Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem odkażającym na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych.
 • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.
 • Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii. październik

 

Materiały informacyjne do pobrania:

Koronawirus – 2_plakat szpitale  (wersja *.pdf, 1585 KB),   Koronawirus –_podstawowe informacje (wersja *.pdf 226 KB),  Jak skutecznie myć ręce? (wersja *.png, 74KB)

 

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Koronawirus –6_Plakat_informacje_dla_seniorów , 5_Plakat_seniorze_zadbaj_o_siebie

KWARANTANNA

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

Nakładana jest przez powiatową inspekcję sanitarno-epidemiologiczną na osoby, które były narażone na zakażenie SARS-CoV-2 oraz na obcokrajowców przekraczających granicę zewnętrzną UE.

Gdy inspekcja sanitarna obejmie cię kwarantanną z powodu narażenia na koronawirusa, dostaniesz informację na ten temat. Fakt ten zostanie zarejestrowany w systemie teleinformatycznym EWP, do którego dostęp ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przekazuje decyzję twojemu pracodawcy, dlatego inspekcja sanitarna nie wydaje już pisemnych decyzji.

Trwa 10 dni

Współdomownicy mogą zostać objęci kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym

 

Czego nie robić podczas kwarantanny?

Nie opuszczaj domu

Nie wychodź do sklepu

Nie spotykaj się z innymi osobami

Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie

Zachowaj zasady higieny

Postępuj odpowiedzialnie i pozostań w domu, nawet jeśli formalnie nie masz jeszcze decyzji o nałożeniu kwarantanny i dobrze się czujesz.

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

Więcej informacji na temat objęcia kwarantanną pod adresem:

https://pssekrakow.pl/   https://www.gov.pl/web/zdrowie/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie

 

Zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa www.gov.pI/kwarantannadomowa

Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na ogólnopolską infolinię 800 190 590

dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny  COVID_19 dostępna jest infolinia  +48 22 25 00 115. 

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia, PSS-E w Brzesku)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.