Print Friendly, PDF & Email

ALERGENY

 

jadlospis-14.07.2024

jadlospis-13.07.2024

jadlospis-12.07.2024

jadlospis-11.07.2024

jadlospis-11.07.2024-17.07.2024

jadlospis-10.07.2024

jadlospis-9.07.2024

jadlospis-8.07.2024

jadlospis-7.07.2024

jadlospis-6.07.2024

jadlospis-5.07.2024

jadlospis-4.07.2024

jadlospis-4.07.2024-10.07.2024

jadlospis-3.07.2024

jadlospis-2.07.2024

jadlospis-1.07.2024

jadlospis-30.06.2024

jadlospis-29.06.2024

jadlospis-28.06.2024

jadlospis-27.06.2024

jadlospis-27.06.2024-3.07.2024

jadlospis-26.06.2024

jadlospis-25.06.2024

jadlospis-24.06.2024

jadlospis-23.06.2024

jadlospis-22.06.2024

jadlospis-21.06.2024

jadłospis-20.06.2024

jadłospis-19.06.2024

jadłospis 20.06.2024-26.06.2024

jadłospis-18.06.2024

jadłospis-17.06.2024

jadłospis-16.06.2024

jadłospis-15.06.2024

jadłospis-14.06.2024

jadłospis-13.06.2024

jadłospis 13.06.2024-19.06.2024

jadłospis-12.06.2024

jadłospis-11.06.2024

jadłospis-10.06.2024

jadlospis-9.06.2024

jadlospis-8.06.2024

jadlospis-7.06.2024

jadlospis-6.06.2024

jadlospis-6.06.2024-12.06.2024

jadlospis-5.06.2024

jadlospis-4.06.2024

jadlospis-3.06.2024

jadlospis-2.06.2024

jadlospis-1.06.2024

jadlospis-31.05.2024

jadlospis-30.05.2024-5.06.2024

jadlospis-30.05.2024

jadlospis-29.05.2024

jadlospis-28.05.2024

jadlospis-27.05.2024

jadlospis-26.05.2024

jadlospis-25.05.2024

jadlospis-24.05.2024

jadlospis-23.05.2024

jadlospis-23.05.2024-29.05.2024

jadlospis-22.05.2024

jadlospis-21.05.2024

jadlospis-20.05.2024

jadlospis-19.05.2024

jadlospis-18.05.2024

jadlospis-17.05.2024

jadlospis-16.05.2024

jadlospis-16.05.2024-22.05.2024

jadlospis-15.05.2024

jadlospis-14.05.2024

jadlospis-13.05.2024

jadlospis-12.05.2024

jadlospis-11.05.2024

jadlospis-10.05.2024

jadlospis-9.05.2024

jadlospis-9.05.2024-15.05.2024

jadlospis-8.05.2024

jadlospis-7.05.2024

jadlospis-6.05.2024

jadlospis-5.05.2024

jadlospis-4.05.2024

jadlospis-3.05.2024

jadlospis-2.05.2024

jadlospis-2.05.2024-8.05.2024

jadlospis-1.05.2024

jadlospis-30.04.2024

jadlospis-29.04.2024

jadlospis-28.04.2024

jadlospis-27.04.2024

jadlospis-26.04.2024

jadlospis-25.04.2024

jadlospis-25.04.2024-1.05.2024

jadlospis-24.04.2024

jadlospis-23.04.2024

jadlospis-22.04.2024

jadlospis-21.04.2024

jadlospis-20.04.2024

jadlospis-19.04.2024

jadlospis-18.04.2024

jadlospis-18.04.2024-24.04.2024

jadlospis-17.04.2024

jadlospis-16.04.2024

jadlospis-15.04.2024

jadlospis-14.04.2024

jadlospis-13.04.2024

jadlospis-12.04.2024

jadlospis-11.04.2024

jadlospis-11.04.2024-17.04.2024

jadlospis-10.04.2024

jadlospis-9.04.2024

jadlospis-8.04.2024

jadlospis-7.04.2024

jadlospis-6.04.2024

jadlospis-5.04.2024

jadlospis-4.04.2024

jadlospis-4.04.2024-10.04.2024

jadlospis-3.04.2024

jadlospis-2.04.2024

jadlospis-1.04.2024

jadlospis-31.03.2024

jadlospis-30.03.2024

jadlospis-29.03.2024

jadlospis-28.03.2024

jadlospis-28.03.2024-3.04.2024

jadlospis-27.03.2024

jadlospis-26.03.2024

jadlospis-25.03.2024

jadlospis-24.03.2024

jadlospis-23.03.2024

jadlospis-22.03.2024

jadlospis-21.03.2024

jadlospis-21.03.2024-27.03.2024

jadlospis-20.03.2024

jadlospis-19.03.2024

jadlospis-18.03.2024

jadlospis-17.03.2024

jadlospis-16.03.2024

jadlospis-15.03.2024

jadlospis-14.03.2024

jadlospis-14.03.2024-20.03.2024

jadlospis-13.03.2024

jadlospis-12.03.2024

jadlospis-11.03.2024

jadlospis-10.03.2024

jadlospis-9.03.2024

jadlospis-8.03.2024

jadlospis-7.03.2024

jadlospis-7.03.2024-13.03.2024

jadlospis-6.03.2024

jadlospis-5.03.2024

jadlospis-4.03.2024

jadlospis-3.03.2024

jadlospis-2.03.2024

jadlospis-1.03.2024

jadlospis-29.02.2024

jadlospis-29.02.2024-6.03.2024

jadlospis-28.02.2024

jadlospis-27.02.2024

jadlospis-26.02.2024

jadlospis-25.02.2024

jadlospis-24.02.2024

jadlospis-23.02.2024

jadlospis-22.02.2024

jadlospis-22.02.2024-28.02.2024

jadlospis-21.02.2024

jadlospis-20.02.2024

jadlospis-19.02.2024

jadlospis-18.02.2024

jadlospis-17.02.2024

jadlospis-16.02.2024

jadlospis-15.02.2024

jadlospis-15.02.2024-21.02.2024

jadlospis-14.02.2024

jadlospis-13.02.2024

jadlospis-12.02.2024

jadlospis-11.02.2024

jadlospis-10.02.2024

jadlospis-9.02.2024

jadlospis-8.02.2024

jadlospis-8.02.2024-14.02.2024

jadlospis-7.02.2024

jadlospis-6.02.2024

jadlospis-5.02.2024

jadlospis-4.02.2024

jadlospis-3.02.2024

jadlospis-2.02.2024

jadlospis-1.02.2024

jadlospis-1.02.2024-7.02.2024

jadlospis-31.01.2024

jadlospis-30.01.2024

jadlospis-29.01.2024

jadlospis-28.01.2024

jadlospis-27.01.2024

jadlospis-26.01.2024

jadlospis-25.01.2024

jadlospis-25.01.2024-31.01.2024

jadlospis-24.01.2024

jadlospis-23.01.2024

jadlospis-22.01.2024

jadlospis-21.01.2024

jadlospis-20.01.2024

jadlospis-19.01.2024

jadlospis-18.01.2024

jadlospis-18.01.2024-24.01.2024

jadlospis-17.01.2024

jadlospis-16.01.2024

jadlospis-15.01.2024

jadlospis-14.01.2024

jadlospis-13.01.2024

jadlospis-12.01.2024

jadlospis-11.01.2024

jadlospis-11.01.2024-17.01.2024

jadlospis-10.01.2024

jadlospis-9.01.2024

jadlospis-8.01.2024

jadlospis-7.01.2024

jadlospis-6.01.2024

jadlospis-5.01.2024

jadlospis-4.01.2024

jadlospis-4.01.2024-10.01.2024

jadlospis-3.01.2024

jadlospis-2.01.2024

jadlospis-1.01.2024

jadlospis-31.12.2023

jadlospis-30.12.2023

jadlospis-29.12.2023

jadlospis-28.12.2023

jadlospis-28.12.2023-3.01.2024

jadlospis-27.12.2023

jadlospis-26.12.2023

jadlospis-25.12.2023

jadlospis-24.12.2023

jadlospis-23.12.2023

jadlospis-22.12.2023

jadlospis-21.12.2023

jadlospis-21.12.2023-27.12.2023

jadlospis-20.12.2023

jadlospis-19.12.2023

jadlospis-18.12.2023

jadlospis-17.12.2023

jadlospis-16.12.2023

jadlospis-15.12.2023

jadlospis-14.12.2023

jadlospis-14.12.2023-20.12.2023

jadlospis-13.12.2023

jadlospis-12.12.2023

jadlospis-11.12.2023

jadlospis-10.12.2023

jadlospis-9.12.2023

jadlospis-8.12.2023

jadlospis-7.12.2023

jadlospis-7.12.2023-13.12.2023

jadlospis-6.12.2023

jadlospis-5.12.2023

jadlospis-4.12.2023

jadlospis-3.12.2023

jadlospis-2.12.2023

jadlospis-1.12.2023

jadlospis-30.11.2023

jadlospis-30.11.2023-6.12.2023

jadlospis-29.11.2023

jadlospis-28.11.2023

jadlospis-27.11.2023

jadlospis-26.11.2023

jadlospis-25.11.2023

jadlospis-24.11.2023

jadlospis-23.11.2023

jadlospis-23.11.2023-29.11.2023

jadlospis-22.11.2023

jadlospis-21.11.2023

jadlospis-20.11.2023

jadlospis-19.11.2023

jadlospis-18.11.2023

jadlospis-17.11.2023

jadlospis-16.11.2023

jadlospis-16.11.2023-22.11.2023

jadlospis-15.11.2023

jadlospis-14.11.2023

jadlospis-13.11.2023

jadlospis-12.11.2023

jadlospis-11.11.2023

jadlospis-10.11.2023

jadlospis-9.11.2023

jadlospis-9.11.2023-15.11.2023

jadlospis-8.11.2023

jadlospis-7.11.2023

jadlospis-6.11.2023

jadlospis-5.11.2023

jadlospis-4.11.2023

jadlospis-3.11.2023

jadlospis-2.11.2023

jadlospis-2.11.2023-8.11.2023

jadlospis-1.11.2023

jadlospis-31.10.2023

jadlospis-30.10.2023

jadlospis-29.10.2023

jadlospis-28.10.2023

jadlospis-27.10.2023

jadlospis-26.10.2023

jadlospis-26.10.2023-1.11.2023

jadlospis-25.10.2023

jadlospis-24.10.2023

jadlospis-23.10.2023

jadlospis-22.10.2023

jadlospis-21.10.2023

jadlospis-20.10.2023

jadlospis-19.10.2023

jadlospis-19.10.2023-25.10.2023

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu