Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor – mgr Alicja Syty

Sekretariat tel. (14) 66 21 425

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Norbert Kopeć

Sekretariat tel. (14) 66 21 425

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracji Medycznej i Pielęgniarstwa – mgr Ewa Chmielarz-Żwawa

Sekretariat tel. (14) 66 21 425

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki – mgr inż. Marek Kapusta

Sekretariat tel. (14) 66 21 425

Marek Kapusta - p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

 

Naczelna Pielęgniarka – dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz

tel. (14) 66 21 153

Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz - Pielęgniarka Naczelna

 

Główny Księgowy – mgr Maria Cichowska

tel. (14) 66 21 150

Maria Cichowska - Główny Księgowy

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu