Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku
zaprasza do korzystania
z bezpłatnych programów profilaktycznych
finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
i Województwo Małopolskie


Program profilaktyki raka piersi  „Twoje Piękno – Twoje Życie”
Bezpłatne badania mammograficzne bez skierowania

RAK PIERSI ROZPOZNANY WE WCZESNYM STADIUM JEST CAŁKOWICIE WYLECZALNY.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ, WYKONAJ  BADANIE MAMMOGRAFICZNE !!!


Jeżeli jesteś kobietą:
– w wieku 50-69 lat,
– ubezpieczoną,
– która w ostatnich dwóch latach nie miała wykonanego badania mammograficznego,
zgłoś się do nas, do w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii SPZOZ w Brzesku.

Badanie jest finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.

Konieczna rejestracja telefoniczna lub osobista:
Adres Zakładu Diagnostyki Obrazowej: 32-800 Brzesko, ul.Kościuszki 68
Wejście Główne SP ZOZ -II piętro, Rejestracja:   tel. 14 66-21-377


Program profilaktyki raka szyjki macicy  „Być Kobietą …”
Bezpłatne badania cytologiczne bez skierowania

RAK SZYJKI MACICY ROZPOZNANY  WE WCZESNYM  STADIUM  JEST  CAŁKOWICIE  WYLECZALNY.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ  WYKONAJ  BADANIE CYTOLOGICZNE !!!

Jeżeli jesteś kobietą:
– w wieku 25-59 lat,-ubezpieczoną,
– która w ostatnich trzech latach nie miała wykonanego badania cytologicznego,
zgłoś się do nas, do Poradni Ginekologiczno-Położniczej  SPZOZ w Brzesku.

Badanie jest finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”.

Badania cytologiczne są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej tut. Zespołu.

Konieczna rejestracja telefoniczna lub osobista:
Adres Poradni Ginekologiczno-Położniczej: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Wejście Główne SP ZOZ -IV piętro, Rejestracja: tel. 14 66-21-452


Program profilaktyki  chorób układu krążenia

W skali świata choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów, inwalidztwa i chorobowości.  Ich udział w łącznych kosztach opieki zdrowotnej jest największy. Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowe mózgu  stanowią znaczące przyczyny umieralności. Prognozy przewidują podwojenie się liczby zgonów z tego powodu na świecie w latach 1995-2020.  W Polsce choroby na tle miażdżycowym pozostają, najczęstszymi przyczynami umieralności. Niepokojący jest wzrost występowania nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, otyłości.

Zapraszamy do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia, który jest realizowany przez SPZOZ w Brzesku- łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.

Program  jest dofinansowany przez Województwo Małopolskie.

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, która nie była badana w ramach programu w ciągu ostatnich pięciu lat, u której nie zdiagnozowano chorób układu krążenia, zgłoś się do Nas do wykonania badań. Wcześniej udaj się do lekarza  POZ w Brzesku lub w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej . Bliższych informacji na temat programu udzieli Ci Twój Lekarz Rodzinny. Wszelkie informacje również w rejestracji:

– Rejestracja POZ w Brzesku,   tel. 14 66-21-171
– Rejestracja Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej,  tel.  14 66-58-564


RPMP.08.06.02-12-0239/16

„Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.”

 

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku:

  • 50-65 lat
  • 40-49 lat, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat, jeśli w rodzinie wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością

Możliwość wykonania badania w znieczuleniu.
Bezpłatny preparat do przygotowania.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Rejestracja: Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35
Telefon: 519 317 007
E-mail: e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu