Print Friendly, PDF & Email

26.09.2022

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego w SP ZOZ w Brzesku.
Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (205 KB, pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

26.09.2022

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej w SP ZOZ w Brzesku.
Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (204 KB, pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

26.09.2022

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Brzesku.
Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (203 KB, pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

04.05.2022

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Brzesku.
Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (136 KB, pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

08.10.2021

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzesku

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Brzesku (35 KB, pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16.09.2021

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz o liczbie kandydatów którzy spełniają wymagania formalne

Informacja o liczbie kandydatów (pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

07.09.2021

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego w SP ZOZ w Brzesku
Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (137 KB, pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

20.08.2021

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Treść ogłoszenia o konkursie:             uchwała nr 837      Załącznik_regulamin_konkurs_dyrektor_spzoz 

Załączniki do Ogłoszenia o konkursie:
Uchwala_Nr_III_27_2019_z_dnia_31012019 (745 KB, pdf)
Uchwala_Nr_IX_96_2019_Rady_Powiatu_Brzeskiego (472 KB, pdf)
Uchwala_Nr_XVIII_183_2020_Rady_Powiatu_Brzeskiego_2210.2020 (366 KB, pdf)
Uchwala_Nr_XXI_201_2021_z_dnia_04022021 (538 KB, pdf)

ZARZĄDZENIE NR 66 2019 WS REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SP ZOZ W BRZESKU (68 528 KB, pdf)
ZARZĄDZENIE NR 72 2021 WS ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO (2 283 KB, pdf)
ZARZĄDZENIE NR 112 2019 WS ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM (2 472 KB, pdf)
ZARZĄDZENIE NR 115 2020 ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM (2 549 KB, pdf)

Sprawozdanie_finansowe_SPZOZ_za_2020 (16 815 KB, pdf)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Brzesku (2 718 KB, pdf)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13.08.2021

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz o liczbie kandydatów którzy spełniają wymagania formalne

https://spzoz-brzesko.pl/wp-content/uploads/2021/08/Skan-informacji-…-2.pdf

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

09.07.2021

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Treść ogłoszenia o konkursie: Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu (246 KB, pdf)

Załączniki do Ogłoszenia o konkursie:
Uchwala_Nr_III_27_2019_z_dnia_31012019 (745 KB, pdf)
Uchwala_Nr_IX_96_2019_Rady_Powiatu_Brzeskiego (472 KB, pdf)
Uchwala_Nr_XVIII_183_2020_Rady_Powiatu_Brzeskiego_2210.2020 (366 KB, pdf)
Uchwala_Nr_XXI_201_2021_z_dnia_04022021 (538 KB, pdf)

ZARZĄDZENIE NR 66 2019 WS REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SP ZOZ W BRZESKU (68 528 KB, pdf)
ZARZĄDZENIE NR 72 2021 WS ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO (2 283 KB, pdf)
ZARZĄDZENIE NR 112 2019 WS ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM (2 472 KB, pdf)
ZARZĄDZENIE NR 115 2020 ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM (2 549 KB, pdf)

Sprawozdanie_finansowe_SPZOZ_za_2020 (16 815 KB, pdf)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Brzesku (2 718 KB, pdf)

 

05.06.2020

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Treść ogłoszenia o konkursie: Ogłoszenie o konkursie (137 KB, pfd)

 

Archiwum konkursów:


26.06.2014

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Brzesku.

Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (pdf)

 


26.06.2014

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego w SP ZOZ w Brzesku.

Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (pdf)

 


05.06.2014

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ w Brzesku.

Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (pdf)

 


19.02.2014

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SP ZOZ w Brzesku.

Treść ogłoszenia o konkursie: ogłoszenie (pdf)

21-03-2014 Zakończony termin składania dokumentów.


ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu